Een horecazaak openhouden, openen of heropenen

Wens je een nieuwe zaak op te starten of een bestaande zaak te heropenen, dan vind je in de startersbrochure van Horeca Vlaanderen veel nuttige informatie.

Belangrijkste zaken waar elke horecazaak aan moet voldoen. 

Meld je nieuwe zaak aan bij het gemeentebestuur en stuur een e-mail naar ondernemen@herent.be of neem telefonisch contact op met de dienst lokale economie. 

Bijkomende informatie

uitbating

  • bij een uitbating van meer dan 30 dagen: inschrijven in het KBO als vestigingseenheid, via een erkend ondernemingsloket.

Vergunningen

Verzekering

  • verzekering van objectieve burgerlijke aansprakelijkheid (OBA)
    • Elk bedrijf dient verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekert je tegenover derden voor schade die zou worden aangericht en waarvoor je als zaakvoerder verantwoordelijk gesteld wordt. Bijvoorbeeld, een klant valt over een mat en breekt zijn pols. Of een kelner laat een schotel met drank vallen over de kledij van een klant.

Geluid & muziek

Afval

  • Een onderneming is verplicht om een contract af te sluiten met een erkende inzamelaar van gemengd bedrijfsafval.

Kansspelen

Bewegwijzering

organisatie evenement