Infrastructuur vrije tijd

Voor wie

De gemeente stelt vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking van verenigingen en particulieren. De gebruiksprijzen variëren naargelang de aard van de activiteit en de hoedanigheid van de huurder.

Cultuurzalen en gemeenschapslokalen

Sportinfrastructuur

Speelterreinen in Herent

Petanqueveldjes in Herent