Bijzonder comité voor de Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) is een orgaan van het OCMW. Het BCSD formuleert voorstellen om tot eenĀ hulpverlening te komen in de meest passende vorm.

Meer info

  • Deontologische code voor mandatarissen vastgesteld op 12 oktober 2021 en gepubliceerd op 28 februari 2022

Samenstelling