Hinder in kaart

Alle gekende hinder door werken, innames en evenementen, worden op een gemeentelijk stratenplan weergegeven. 

In het menu aan de linkerzijde dient u dan

  • Wegeniswerken en nutswerken en
  • Hinder op de weg / evenementen

te selecteren.

Of via Geopunt, waar alle hindersoorten automatisch aangevinkt staan.

Beide kaarten putten uit dezelfde bron, het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)