Inname openbaar domein

Als je verhuist, bouwt of verbouwt neem je soms een deel van het openbaar domein in om een verhuiswagen, container, steiger, bouwkraan... te plaatsen. Daarvoor moet je een toelating aanvragen.

Het openbaar domein wordt als ingenomen beschouwd zodra het normale en gewone gebruik door voetgangers, fietsers of voertuigen gedeeltelijk of tijdelijk verhinderd of belemmerd wordt door bv. verhuis, bouw-, afbraak-, schilder- en andere werken.
Om de bezetting van het openbare domein in duur en in ruimte te regelen is een belasting vastgesteld van 0,30 euro/m²/dag. De belasting is verschuldigd vanaf de derde kalenderdag dat het openbare domein wordt bezet. Er wordt tevens een vaste administratieve kost aangerekend van 10 euro (standaardaanvraag) of 20 euro (spoedaanvraag). (Het volledige belastingreglement kan je onderaan deze pagina downloaden onder de rubriek ‘Bijlagen’)

Voor elke activiteit waarbij (een deel van) het openbaar domein wordt ingenomen, dien je dus altijd eerst een vergunning te verkrijgen van de gemeente.

Als die weg een gewestweg is, dien je ook nog een vergunning aan te vragen bij het gewest via https://wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen. Dat betekent dus dat je 2 toelatingen moet aanvragen. (De gewestwegen zijn de N2 Brusselsesteenweg en de N26 Mechelsesteenweg en Omleiding. De zogenaamde Bovensteenweg en Benedensteenweg zijn gemeentewegen.)

Voor transport in de buurt van een school, verwijzen we ook graag naar het Charter Werftransport

De specifieke voorwaarden mbt. het plaatsen van verkeersborden, correcte signalisatie bij het zetten van een container, e.a. kan je onderaan terugvinden onder de rubriek ‘Bijlagen’.

Voorwaarden

 • Standaardaanvragen dienen minstens 10 werkdagen op voorhand ingediend te worden.
  • Indien een aanvraag minder dan 10 werkdagen en max. 2 dagen voor de aanvang van de inname wordt ingediend, zal deze als spoedaanvraag worden behandeld. (zie rubriek ‘Kostprijs’ voor tarieven)
 • Spoedaanvragen dienen minstens 2 werkdagen op voorhand ingediend te worden.
 • Aanvragen die een grote hinder met zich meebrengen (bv. afsluiten van de openbare weg voor een periode langer dan 2 uur) dienen 1 maand voor de start van de inname te worden aangevraagd.
 • De gemeente Herent leent geen verkeersborden meer uit voor een inname van het openbaar domein. Deze borden kunnen gehuurd worden bij verhuurfirma’s.
 • De aanvrager dient, mits toelating, de parkeerverbodsborden (E3) minstens 48u op voorhand te plaatsen.
 • Annuleringen zijn enkel mogelijk ten laatste 4 werkdagen voor de voorziene aanvangsdatum. De aanvrager dient dit schriftelijk te melden via iod@herent.be.

Verlengingen

Verlengingen kunnen aangevraagd worden via hetzelfde portaal als uw aanvankelijke aanvraag. Eens u een account heeft aangemaakt kan u terug inloggen en een verlenging aanvragen.

De termijnen voor het aanvragen van een verlenging van de innameperiode zijn als volgt:

 • Standaardverlenging: minstens 5 werkdagen voor het aflopen van de inname. De kostprijs voor deze verlenging begint te lopen vanaf de eerste dag na het verlopen van de aanvankelijke inname)
 • Spoedverlenging: minstens 2 werkdagen voor het aflopen van de inname.

Hoe gaan we te werk?

We werken met het platform van Eaglebe. Zie richtlijnen in bijlage "IOD-hoe-aanvragen"

Doe je een eenmalige aanvraag: Naar het aanvraagformulier!

Heb je al een account bij Eaglebe? Dan kan je rechtstreeks naar het Eaglebe platform

Moet je regelmatig een inname openbaar domein aanvragen? Dan is een Eaglebe account misschien wel iets voor jou! 
Een account aanmaken kan eenvoudig via een login (e-mail en paswoord), e-ID, ItsMe. 
Het voordeel van een account is dat je een bestaande inname kan verlengen en kopiëren, betaalbewijzen downloaden en zoveel meer.

Tip: lees eerst de instructies hieronder, eerste bijlage.

Kostprijs

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die je inneemt op het openbare domein en de duur van de inname. De betaling gebeurt elektronisch bij het indienen van jouw aanvraagformulier.

 • Vaste administratieve kosten:
  • Standaardaanvraag: 10 euro
  • Spoedaanvraag: 20 euro
  • Afsluiten van de openbare weg: 100 euro/dag
 • Inname openbaar domein vanaf de derde dag: 0,30 euro/m²/dag
  • Standaardverlenging: 0,30 euro/m²/dag
  • Spoedverlenging: 0,30 euro/m²/dag + administratieve kost van 10 euro

Indien nodig behoudt de gemeente het recht om de ingetekende zone en het type inname aan te passen.