Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege is getreden op 1 januari 2019 bepaalt dat van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid de oprichtingsakte en de statuten op de website van het lokale bestuur worden gepubliceerd.