Terrasvergunning met inname openbaar domein

Voor een terras met inname openbaar domein moet elke horecazaak eerst een toelating van de gemeente krijgen, deze toelatingen moeten jaarlijks aangevraagd worden. 

Wat?

De toelating voor het horecaterras met inname van het openbaar domein wordt aangevraagd door de uitbater van de horecazaak met toevoeging van de gevraagde informatie. Voor het jaarterras en voor het winterterras moet een aparte aanvraag worden ingediend.

De terrasvergunning kan worden verleend voor:

 1. Een winterterras voor een periode van maximum 4 x 30 aaneensluitende dagen startend vanaf de vrijdag het weekend voor 1 november.
 2. Een jaarterras voor een periode van 12 maanden lopende van 1 januari tot en met 31 december.

Na je aanvraag wordt een dossier opgesteld en nagekeken of je aan alle basisvoorwaarden voldoet. Van zodra het dossier volledig is, neemt het schepencollege een beslissing binnen een termijn van max. 60 werkdagen. Het schepencollege kan bijkomende voorwaarden opleggen.

Bij aanvraag tot verlenging van de toelating voor het volgende jaar (vanaf 2023) zonder wijziging ten opzichte van de eerder ingediende aanvraag volstaat een e-mail tegen ontvangstbewijs naar ondernemen@herent.be. In dit geval wordt de aanvraag 'administratief' behandeld.

Wanneer je een nieuwe uitbater bent, dien je een nieuwe aanvraag tot terrasvergunning met IOD aan te vragen via het webformulier. Terrasvergunningen zijn niet overdraagbaar. 

Voor wie

 • uitbaters van horecazaken gelegen op het grondgebied van Herent.

Voorwaarden

Je moet rekening houden met regels rond plaatsing, inrichting, verwarming en onderhoud. Enkele belangrijke aandachtspunten:

Vignet toelating
• dit wordt aangeplakt in de zaak zodat deze zichtbaar is vanop het openbaar domein

Plaatsing
• zorg voor minstens 4 meter vrije doorgang voor hulpdiensten
• zorg voor minstens 1,5 meter vrije doorgang voor voetgangers
• de inname van het openbaar domein is beperkt tot de ruimte voor de eigen handelszaak en kan nooit breder zijn dan de breedte van de gevel van deze zaak.

Inrichting
Het meubilair mag je vrij kiezen, op voorwaarde dat:
• je alles onmiddellijk kan wegnemen of verplaatsen
• het kwaliteitsvol is
• permanente terrasvloeren, tapijten, verhoogde vloeren of enig andere vorm van vloerbedekking in welk materiaal ook, zijn verboden.

Terrasschermen
De hoogte van terrasschermen is beperkt tot een hoogte van maximaal 1,5 meter.

 • Het gesloten gedeelte van de schermen voor het open terras mag maximum 1 meter hoog zijn, het gedeelte hierboven moet doorzichtig zijn.
 • Terrasschermen worden zodanig uitgevoerd zodat ze geen gevaar betekenen voor andere weggebruikers.
 • Indien bevestigd in het openbaar domein moet dit worden aangevraagd en dient de goedkeuring te worden vermeld in de toelating.

Orde, netheid en zichtbaarheid
Het terras, dient voorzien te worden van de nodige signalisatie en verlichting.
Gebroken glas moet je onmiddellijk opruimen.

Verwarming
Alleen verwarmingstoestellen op gas of elektriciteit kunnen worden toegestaan mits aangevraagd in de terrasvergunning. Ze moeten voldoen aan de wetgeving en de voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast.

Eten & drinken
Alles wat je binnen in je zaak aanbiedt, mag je ook op je terras aanbieden.

Hoe gaan we te werk?

Verzamel deze gegevens alvorens je start met de online aanvraag:

 • Ondernemingsnummer, uitbatingsnaam en administratieve gegevens.
 • Een plattegrond schaal 1/100 of 1/200 van de bestaande toestand van het openbaar domein waar het gewenste terras wordt ingericht. Hierop wordt aangegeven waar het gewenste terras komt. Door het aanbrengen van voldoende maatlijnen zal het volgende duidelijk zijn:
  • de straatbreedte en breedte van het voetpad
  • de juiste inplanting van het gewenste terras ten opzichte van de bebouwing in de omgeving en meer bepaald ten opzichte van de horecazaak waarvoor een terras wordt aangevraagd
  • de juiste inplanting van alle obstakels in een omgeving van 5 meter rond het terras: bomen, verkeerspalen en –lichten, parkeermeters, kastjes van nutsvoorzieningen, bestaand straatmeubilair zoals banken, bloembakken, paaltjes,…
 • Een foto van de plaats waar het terras zou komen.
 • Indien je terrasschermen wenst te plaatsen, duidt deze aan op het grondplan, voeg een foto en de afmetingen toe van deze schermen.
 • Een plaatsbeschrijving van het openbaar domein met vermelding van eventuele gebreken (gestaafd door fotomateriaal).
 • Motivatie indien er een uitzonderlijke afwijking in zone 30 wordt aangevraagd.
 • Bij winterterrassen een foto of schets met afmetingen en omschrijving van de overkapping (bijvoorbeeld zonneluifel, parasol en partytent zoals omschreven in artikel 1 van het reglement) die je wenst te plaatsen.

Aanvragen van een jaar- of winterterras

Kostprijs

gratis

Reglement

Gemeenteraadbeslissing terrasreglement van 8 maart 2022.