omgevingsvergunning voor je bedrijf of horecazaak

Als je je nieuwe handelspand gaat verbouwen of exploiteren, dien je ook met de administratieve kant rekening te houden.

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is onder meer nodig bij:
  • nieuwbouw en verbouwingen met een horecadoel (zowel binnen als buiten het gebouw)
  • iedere functiewijziging van een gebouw naar horeca
  • plaatsing of wijziging van terrassen (alleen vaste constructies)
  • publiciteitsinrichtingen
  • reclameborden en lichtbakken
  • verlichting (in sommige gevallen)

Welke procedure je moet volgen voor de aanvraag hangt af van het feit of je met een architect werkt of niet. 

Voor bijkomende inlichting kan u de dienst bouwen & wonen contacteren.

Pop-up starten

Wie een pop-up horecazaak opent voor maximaal 120 dagen is (onder bepaalde voorwaarden) vrijgesteld van omgevingsvergunning. Neem wel vooraf contact op met de dienst bouwen & wonen van de gemeente Herent om te controleren of de geplande bestemming niet in strijd is met de bepalingen uit het gewestplan, de plannen van aanleg (BPA), ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) of verkavelingsvoorschriften. 

omgevingsvergunning exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit

Als u in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet u eveneens nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt :

  • voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (voor klasse 1 of 2)
  • of een melding (voor klasse 3).

Indien u niet weet tot welke klasse u behoort, kunt u de VLAREM-wegwijzer gebruiken. Dit is een hulpmiddel dat voor een beperkt aantal K.M.O.’s aan de hand van een aantal vragen indicatief nagaat of uw activiteit meldings- of vergunningsplichtig is aan de hand van de rubrieken van de indelingslijst.

Met de VLAREM-wegwijzer gaat u op zoek naar de juiste activiteiten, de klasse van uw bedrijf en toetst u af welke rubrieken u minstens dient op te nemen in de rubriekentabel.

Kies uit de lijst van economische activiteiten één of meerdere activiteiten die u op eenzelfde locatie wenst uit te baten. (raadpleeg de VLAREM-wegwijzer)

Doorloop vervolgens de vragenlijst door bovenaan de knop ‘Naar vragen’ aan te klikken.

Na het doorlopen van alle vragen, wordt een resultatenpagina getoond met een aanduiding van de klasse van uw bedrijf en een tabel met de overeenkomstige rubrieken.

Voor bijkomende inlichtingen kan u de milieudienst contacteren.