Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, aanvraag

Voor de meeste werken heb je een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Op www.ruimtevlaanderen.be vind je de volledige lijst van de werken waarvoor je een vergunning nodig hebt. Denk eraan: voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Hoe gaan we te werk?

1. Kom naar het loket bouwen om na te gaan of je een vergunning nodig hebt

Breng volgende documenten mee:

 • schetsen van de bestaande en de nieuwe toestand waarop je de belangrijkste afmetingen en gegevens aanduidt (bouwdiepte, -breedte en -hoogte, afstand tot perceelsgrenzen, bruto- en nettovloeroppervlakte, wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen, …)
 • foto's van de voor- en achterkant of van de plaats van de werken.
 • Wijkt je voorstel om bepaalde redenen af van de geldende voorschriften? Geef dat dan zelf duidelijk aan.

We schatten in of het ontwerp kans maakt op een stedenbouwkundige vergunning. Je krijgt nog geen definitief standpunt. Soms verwijzen we je door naar andere diensten voor advies. Wil je zekerheid over wat kan? Vraag dan een stedenbouwkundig attest aan. 

2. Stel een dossier op

 • Online (verplicht voor dossiers waarbij de medewerking van een professional verplicht is)
  • Surf naar www.omgevingsloket.be, het online platform van de Vlaamse overheid.
  • De samenstelling van het dossier werd vastgelegd in het normenboek . Deze samenstelling moet gevolgd worden.
  • Voor een stedenbouwkundige vergunning zonder medewerking van een architect kan je aanvraag nog sneller met de snelinvoer. Voorwaarde is wel dat er geen structurele wijzigingen zijn en dat ook het aantal woongelegenheden en de hoofdfunctie niet veranderen.
   Bij de snelinvoer moet je je dossier wel in één keer afwerken (je kunt je gegevens niet bewaren).
 • Op papier (niet voor dossiers waarbij de medewerking van een professional verplicht is) 

Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moet een gemengde aanvraag worden ingediend (milieu). 

3. Wanneer mag je een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie van een ingedeelde inrichting uitvoeren?

 • Hang het document 'bekendmaking' aan de straatkant van het perceel. Doe dat ten laatste 10 dagen na ontvangst en laat het minstens 30 dagen hangen. Meld de aanplakking via het omgevingsloket.
 • Je mag beginnen met de werken 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent. Een beroep betekent dat je de werken niet kunt uitvoeren en moet wachten op de uitspraak in beroep.

4. Algemene vragen

Kostprijs

Minstens 100 euro

Optioneel

Met bijkomende vragen over riolering richt je je tot openbarewerken@herent.be. De dienst neemt contact op om een afspraak te maken.