Bewegwijzering voor bedrijfsactiviteiten

Bedrijven zijn verplicht om voor het plaatsen van tijdelijke signalisaties of bewegwijzering bij bedrijfsactiviteiten een aanvraag in te dienen. 

Alle andere bewegwijzering dan voor bedrijfsactiviteiten vallen niet onder de toepassing van dit reglement.

Voorwaarden

 • Deze tijdelijke signalisatie wordt door de aanvrager zelf geplaatst op eigen kosten.
 • Het bord mag maximaal een halve vierkante meter groot zijn waarbij de vormgeving vrij te kiezen is.
 • De wegwijzers mogen slechts 48 uur voor het begin van de activiteit worden aangebracht en moeten binnen de 48 uur na de activiteit worden verwijderd.
 • Gebruik van bv. nagels, vijzen of nietjes om de pijlen te bevestigen zijn niet toegestaan.
 • Een maximum van 10 borden per activiteit zijn toegestaan, maximum 1 bord per straatdeel tussen 2 kruispunten.
 • De aangebrachte pijlen worden zoveel mogelijk op bestaande palen bevestigd of zijn
  vrijstaand.
 • Ze mogen de doorgang op fiets –en voetpaden en/of ander openbaar domein niet
  belemmeren.
 • Er moet een duidelijk visueel onderscheid zijn tussen de bestaande officiële
  signalisatie/bewegwijzering op het openbaar domein en de tijdelijk geplaatste signalisatie in het kader van de activiteit.

Het is verboden

 • stickers aan te brengen op de openbare weg;
 • verfpijlen op de openbare weg te schilderen;
 • pijlen aan te brengen op officiële verkeersborden;
 • pijlen aan te brengen op gewestwegen.
 • schade toe te brengen aan het openbare domein

Hoe gaan we te werk?

 • Voeg je ondernemingsnummer, contactgegevens, de reden voor het plaatsen van de
  signalisatie of bewegwijzering en de tijdsduur van plaatsing toe.
 • Voeg een signalisatieplan of reisroute toe met aanduiding van de locaties waar je de borden zal plaatsen.

Indien de organisator geen aanvraag doet, de bewegwijzering niet tijdig wordt verwijderd of
verkeerd wordt geplaatst, zal de bewegwijzering door de gemeentelijke diensten op kosten van de organisator worden verwijderd en zal een belasting verschuldigd zijn zoals bepaald in het belastingreglement voor verwijdering van affiches, aanplakkingen, mobiel reclame –en
aankondigingsborden en wegwijzers met commerciële doeleinden.

Andere bewegwijzering dan voor bedrijfsactiviteiten vallen niet onder de toepassing van het reglement.

Kostprijs

Deze aanvraag is gratis. 

Afhandeling

Dien je aanvraag tijdig in zodat de toelating kan worden afgeleverd voor je bedrijfsactiviteit plaatsvindt. 

Aanvraag bewegwijzering voor bedrijfsactiviteiten

Uitzonderingen

Wil je signalisatie of bewegwijzering plaatsen in het kader van een evenement dan moet je die aanvragen binnen je aanvraag voor het organiseren van een evenement via evenementen@herent.be

Evenementen: sportevents, rommelmarkten, festivals, buurtfeesten, speelstraten, toertocht
mountainbike, wandelingen…

Heb je vragen over bewegwijzering in het algemeen dan moet je contact opnemen met de dienst mobiliteit via mobiliteit@herent.be.