Evenement organiseren, gebruik openbare weg

U kunt voor uw evenement een deel van het openbare domein laten afsluiten of parkeerplaatsen laten vrijhouden.

Hoe gaan we te werk?

U vraagt een inname van het openbare domein aan via uw online aanvraag voor het evenement. De politie maakt een politiebesluit en het college van burgemeester en schepenen moet dat goedkeuren. Het politiebesluit wordt afgekondigd op de gevraagde locatie. Onze technische dienst levert de benodigde verkeersborden en nadarhekken. U als organisator moet die borden en hekken tijdens de goedgekeurde termijn plaatsen.

Opgelet: de nadarhekken voor het afsluiten van de straat worden standaard geleverd na uw aanvraag. Daarvoor hoeft u dus niet apart hekken aan te vragen. Wenst u meer nadarhekken, dan kunt u dat uiteraard wel aanvragen bij de uitleendienst voor evenementenmateriaal.

Kostprijs

Een inname van het openbaar domein voor een evenement is gratis. Voor tv- en filmopnames wordt een forfaitaire kost aangerekend. Voor verhuizingen e.d. kunt u rechtstreeks terecht bij de dienst mobiliteit voor inname openbaar domein

Uitzonderingen