Evenement organiseren, alcoholische dranken

Schenken van dranken

Voor het schenken van niet-alcoholische en alcoholische dranken die geen sterke drank zijn, heb je geen toestemming nodig. Je moet wel de wetgeving rond het schenken van alcoholische dranken naleven:

  • het verstrekken van alcoholische dranken aan jongeren jonger dan 16 jaar is verboden.
  • Het verstrekken van sterke drank aan een minderjarige (-18) is verboden.
  • Dronkenschap op elke openbare plaats is strafbaar.
  • Het is strafbaar alcoholische dranken te schenken aan een persoon aan wie je ziet dat hij al dronken is.

Schenken van sterke alcoholische dranken

Het schenken van sterke alcoholische drankenĀ mag niet zonder toestemming van de burgemeester. Je kunt daarvoor een toestemming aanvragen via het evenementenloket. Met sterke alcoholische dranken worden bedoeld:

  • Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 procent gedistilleerde alcohol bevatten. Voorbeelden zijn cognac, whisky, gin, graan-, fruit- en andere jenevers, maar eveneens aperitiefdranken zoals Pisang en Passoa.
  • Let op: als limonades en andere niet-alcoholische dranken worden gemengd met gedistilleerde alcoholische dranken, worden die eveneens als sterke drank beschouwd! Dat betekent dat alle alcoholpops en zelf gemixte cocktails (whisky-cola, gin-tonic, mojito...) met bovenvermelde dranken, bijna altijd in de categorie sterke drank vallen, ook al bevatten ze evenveel of minder alcohol dan een pintje!
  • Alle dranken van meer dan 22% alcohol-volumegehalte.