Evenement organiseren, alcoholische dranken

Schenken van dranken

Voor het schenken van niet-alcoholische en alcoholische dranken die geen sterke drank zijn, hebt u geen toestemming nodig. U moet wel de wetgeving rond het schenken van alcoholische dranken naleven:

  • het verstrekken van alcoholische dranken aan jongeren jonger dan 16 jaar is verboden.
  • Het verstrekken van sterke drank aan een minderjarige (-18) is verboden.
  • Dronkenschap op elke openbare plaats is strafbaar.
  • Het is strafbaar alcoholische dranken te schenken aan een persoon aan wie u ziet dat hij al dronken is.

Schenken van sterke alcoholische dranken

Het schenken van sterke alcoholische dranken mag niet zonder toestemming van de burgemeester. U kunt daarvoor een toestemming aanvragen via het evenementenloket. Met sterke alcoholische dranken worden bedoeld:

  • Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 procent gedistilleerde alcohol bevatten. Voorbeelden zijn cognac, whisky, gin, graan-, fruit- en andere jenevers, maar eveneens aperitiefdranken zoals Pisang en Passoa.
  • Let op: als limonades en andere niet-alcoholische dranken worden gemengd met gedistilleerde alcoholische dranken, worden die eveneens als sterke drank beschouwd! Dat betekent dat alle alcoholpops en zelf gemixte cocktails (whisky-cola, gin-tonic, mojito...) met bovenvermelde dranken, bijna altijd in de categorie sterke drank vallen, ook al bevatten ze evenveel of minder alcohol dan een pintje!
  • Alle dranken van meer dan 22% alcohol-volumegehalte.
Sluiten

De Kouter op afspraak en met een mondmasker

U bent welkom in De Kouter, maar enkel op afspraak. U kunt ook telefonisch een afspraak maken (016 85 30 20). Als u naar De Kouter komt moet u een mondmasker dragen en komt u het liefste alleen tenzij u begeleiding nodig hebt. Respecteer de andere voorzorgsmaatregelen.

Burgerzaken is enkel beschikbaar voor dringende zaken en enkel na telefonisch contact (016 85 30 20). Voor al uw andere vragen, verwijzen we u door naar ons thuisloket. Of u kunt de dienst burgerzaken bereiken per e-mail op burgerzaken@herent.be

Beperk uw en onze contacten, stel uw bezoek aan De Kouter uit als dat kan en gebruik het thuisloket. Daar kunt u heel wat dienstverlening van thuis uit aanvragen. Voor de dagelijkse werking helpt de gemeente u graag telefonisch verder. Meer info over het coronavirus vindt u hier.