Evenement organiseren, alcoholische dranken

Schenken van dranken

Voor het schenken van niet-alcoholische en alcoholische dranken die geen sterke drank zijn, hebt u geen toestemming nodig. U moet wel de wetgeving rond het schenken van alcoholische dranken naleven:

  • het verstrekken van alcoholische dranken aan jongeren jonger dan 16 jaar is verboden.
  • Het verstrekken van sterke drank aan een minderjarige (-18) is verboden.
  • Dronkenschap op elke openbare plaats is strafbaar.
  • Het is strafbaar alcoholische dranken te schenken aan een persoon aan wie u ziet dat hij al dronken is.

Schenken van sterke alcoholische dranken

Het schenken van sterke alcoholische drankenĀ mag niet zonder toestemming van de burgemeester. U kunt daarvoor een toestemming aanvragen via het evenementenloket. Met sterke alcoholische dranken worden bedoeld:

  • Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 procent gedistilleerde alcohol bevatten. Voorbeelden zijn cognac, whisky, gin, graan-, fruit- en andere jenevers, maar eveneens aperitiefdranken zoals Pisang en Passoa.
  • Let op: als limonades en andere niet-alcoholische dranken worden gemengd met gedistilleerde alcoholische dranken, worden die eveneens als sterke drank beschouwd! Dat betekent dat alle alcoholpops en zelf gemixte cocktails (whisky-cola, gin-tonic, mojito...) met bovenvermelde dranken, bijna altijd in de categorie sterke drank vallen, ook al bevatten ze evenveel of minder alcohol dan een pintje!
  • Alle dranken van meer dan 22% alcohol-volumegehalte.