Vergunningen nodig voor een pop-up horecazaak?

Een pop-up

Wil je in de gemeente Herent een tijdelijke horecazaak (pop-up) openen? Dan moet je aan dezelfde voorwaarden voldoen als voor het opstarten van een gewone horecazaak en moet je de nodige vergunningen aanvragen.

Periode uitbating

De duur van een pop-up horecazaak is vastgesteld op een maximale duur van 4 periodes van 30 aaneengesloten dagen per kalenderjaar en voor zover niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. 

 • Bij een uitbating van meer dan 30 dagen: inschrijven in het KBO als vestigingseenheid, via een erkend ondernemingsloket.

Op de eerste dag van de functiewijziging begint de periode van 30 dagen te lopen, ongeacht of de functiewijziging de volle 30 dagen gebeurt. De periodes van 30 dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet. 

Het is noodzakelijk en aangeraden om vooraf contact op te nemen met de dienst bouwen en wonen om te controleren of de geplande bestemming niet strijdig is met het gewestplan, de bepalingen in de plannen van aanleg (BPA), de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) of de verkavelingsvoorschriften.

Andere vergunningen

Deze mogelijke vrijstelling tot omgevingsvergunning wat betreft de functiewijziging betekent niet dat er geen andere vergunningen zijn die in orde gebracht moeten worden:

 • Bij een uitbating van meer dan 30 dagen: inschrijven in het KBO als vestigingseenheid, via een erkend ondernemingsloket. Daarbij moet de juiste kleinhandelsactiviteit vermeld zijn, met minstens een vestigingsadres op het adres waar de pop-up wordt uitgebaat.
 • Horeca: wat betreft het serveren van alcoholische sterke en/of gegiste dranken dien je een drankvergunning aan te vragen via de gemeentelijke website.
 • Indien combinatie met winkel: wat betreft het verkopen van drank, niet voor consumptie ter plaatse dien je een handelaarsvergunning aan te vragen bij de FOD economie.
 • Voor muziek afgespeeld in de onderneming moeten auteursrechten en nevenrechten, de zogenaamde billijke vergoeding betaald worden. Je kunt hiervoor terecht bij unisono.
 • Een verzekering objectieve burgerrechterlijke aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing is verplicht voor volgende publiek toegankelijke inrichtingen:
  • Kleinhandel: vanaf 1.000m² (verkoop- + opslagruimte)
  • Horeca: vanaf 50m²
 • Een onderneming is verplicht om een contract af te sluiten met een erkende inzamelaar van gemengd bedrijfsafval.
 • Geluidsnormen in een handelszaak of horecazaak
 • Voldoen aan de wetgeving m.b.t. omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen.
 • voedselveiligheid: vervaardiging, behandeling en/of verkoop van levensmiddelen vereist een erkenning, toelating of registratie via het FAVV
 • Terrasvergunning met inname openbaar domein voor horecazaken aan te vragen via de gemeentelijke website.
 • Controle en attest van de brandweer