Fuif aanvragen of melden

Fuif, hier aanvragen/melden

Fuif aanvragen/melden

Fuiven moeten steeds worden gemeld via het evenementenloket. De vrijetijdsdienst maakt een inschatting van de impact van de fuif en de burgemeester kan eventueel extra voorwaarden opleggen. Indien nodig kun je worden uitgenodigd voor een vooroverleg met de gemeentediensten. Voor een fuif in openlucht heb je wel een toestemming nodig.

Geluidsnormen

Voor je fuif wil je hoogstwaarschijnlijk een geluidsvolume boven 85dB. Bekijk even de pagina over geluidsnormen om te kijken of je daarvoor nog een toestemming moet aanvragen.

Schenken van dranken

Voor jeugdfuiven leggen we een aantal extra voorwaarden op:

  • er moet gewerkt worden met een bandjessysteem voor het onderscheid tussen -16 en -18-jarigen.
  • Verplicht gebruik maken van plastic bekers.
  • Affiches ophangen dat alle alcohol onder 16 jaar verboden is en sterke dranken (incl. alcopops) onder 18 jaar verboden zijn.

Om overlast op straat (en indrinken) te voorkomen, kan het zijn dat na een vooroverleg een in=in en out=out systeem opgelegd kan worden.

Inzetten van fuiftoezichters

Als organisator moet je minstens twee fuiftoezichters inzetten die tijdens fuiven vanaf het begin tot een half uur na het einde van de fuif en bij de or­ganisatie van speciale evenementen, permanent en in de onmiddellijke omgeving van de inrichting of het evenement aanwezig zijn.

Bekijk volgende link voor meer informatie betreffende de functiebeschrijving van fuiftoezichters. Indien gewenst, kun je fluo-vestjes voor de fuiftoezichters ophalen bij het onthaal.

Den Ouden Tijd

De meeste fuiven vinden plaats in Den Ouden Tijd. Speciaal daarvoor maakte de vrijetijdsdienst een checklist op.

We verwachten dat je tenminste volgende locaties na de fuif opkuist:

  • O.-L.-V.-straat tot aan de ingang van het park;
  • Mechelsesteenweg tot aan de post;
  • Wildemansweg tot achter De Brouwershaven;
  • tunnel van het station;
  • stuk richting de Persil.

Verzekering B.A. (burgerlijke aansprakelijkheid)

De meeste organisatoren (vzw’s, feitelijke verenigingen …) hebben reeds verplicht die verzekering, maar kijk goed na of die ook geldt voor je evenement. Leden van Scouts en Gidsen zijn bijvoorbeeld standaard verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, maar dat telt niet tijdens een fuif. Voor een groter evenement moet dan een aparte evenementenverzekering worden afgesloten. Vraag dat na bij je verzekeraar. Voor je vrijwilligers kun je een gratis verzekering afsluiten bij Vlaanderen.