Drankvergunning

Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars,...

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en/of sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben.

Voor wie

horeca-uitbaters die de volgende dranken schenken:

  • gegiste dranken zoals bier of wijn
  • sterke dranken met een alcoholpercentage boven 22% bv. gin of wodka
  • dranken waaraan alcohol wordt toegevoegd van minstens 1,2% vol, bv. cocktails, pisang, campari, whisky-soda, gin-tonic, jenevers...

uitzonderingen

  • Restaurants die enkel bij de maaltijd gegiste dranken (bv. wijn, bier) schenken, hebben geen drankvergunning nodig.

Gelieve de drankvergunning minstens 15 dagen voor opening aan te vragen.

Voorwaarden

Om een drankvergunning te krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. U moet dus:

  • in het bezit zijn van een goedgekeurde omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie
  • of voldoen aan de voorwaarden van pop-ups (uitbating van max 4 x 30 dagen)
  • Inwoners van gemeente Herent en inwoners van een andere gemeente moeten een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen (art. 596.1-8 Sv)

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Hoe gaan we te werk?

U vraagt de vergunning aan bij uw gemeente.

Kostprijs

De vergunning is gratis.

Reglement

Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (wet van 28 december 1983, KB van 3 april 1953)

Meer info

De uitbater moet deze vergunning bij een eventuele controle altijd kunnen voorleggen aan de controlerende instanties.