Moraliteitsattest

Om een slijterij of een drankgelegenheid, zoals een café of een restaurant, uit te baten, heb je een bewijs nodig dat bevestigt dat de aanvrager van goed en zedelijk gedrag is en dus het recht heeft om gegiste en sterke dranken te schenken.

Een moraliteitsattest is niet hetzelfde als een uittreksel uit het strafregister. Op het uittreksel uit het strafregister staan geen werkstraffen vermeld. Als je echter een werkstraf hebt gekregen na een veroordeling voor heling, mag je geen gegiste of sterke dranken verkopen.

Voor gelegenheidsslijterijen, zoals bijvoorbeeld het schenken en/of verkopen van gegiste en/of sterke dranken op een fuif of evenement, is er geen moraliteitsattest nodig.

Voorwaarden

Het zijn niet alleen de uitbaters die een uittreksel uit het strafregister of een moraliteitsattest moeten voorleggen. De verplichting geldt ook voor:

  • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen
  • alle medezaakvoerders, wanneer een vennootschap de zaak uitbaat

De verplichting geldt niet voor:

  • personeelsleden die niet aan de uitbating deelnemen
  • gelegenheidsslijterijen, zoals bijvoorbeeld het schenken en/of verkopen van gegiste en/of sterke dranken op een fuif of evenement.

Hoe gaan we te werk?

Je vraagt het moraliteitsattest aan in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte bewijs kan afleveren

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart.