Strafregister, uittreksel

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Een uittreksel uit het strafregister was vroeger gekend als een 'bewijs van goed gedrag en zeden' of een 'bewijs van goed zedelijk gedrag'. 

We maken een onderscheid tussen 3 modellen:

 • Artikel 595 (algemeen model) is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
 • Art. 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).
 • Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel') is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie.

Voor wie

Iedere inwoner kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Dit moet persoonlijk gebeuren aan het loket of via het online formulier (knop bovenaan).

Hoe gaan we te werk?

U vraagt het uittreksel aan bij uw gemeente als u in België woont of verblijft, ongeacht of u het uittreksel in België of het buitenland wil gebruiken. U moet steeds de reden vermelden waarom u het uittreksel opvraagt. Dit helpt ons om te bepalen welk model we u moeten afleveren.

In volgende gevallen vraagt u het uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister:

 • Als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België.
 • Rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s, …): een persoon gemachtigd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen kan het uittreksel aanvragen.

Kostprijs

Een uittreksel uit het strafregister is gratis.

Afhandeling

In de meeste gevallen krijgt u het attest meteen mee. In sommige gevallen krijgt u het kosteloos nagestuurd of kunnen we het u per e-mail bezorgen.

Wat meebrengen?

 • uw identiteitskaart.

Aanvraag voor een andere persoon

In het gemeentehuis kunt u ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

 • een andere inwoner:
  • mits u een handgeschreven volmacht hebt van die burger
  • en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
 • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had:
  • enkel als u bloedverwant bent van de overledene.