Begraafplaatsen, informatie voor begrafenisondernemers

Aangifte van overlijden

De 'aangifte van overlijden' wordt gedaan door de begrafenisondernemer bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden. Meer informatie over deze aangifte en wat je hiervoor moet meebrengen, vind je bij overlijdensaangifte.

Begraving in niet-geconcedeerde percelen en nissen

Indien de overledene een inwoner van Herent was of op het grondgebied van Herent overleed, kan hij worden begraven in een niet-geconcedeerd(e) perceel of nis. De overledene mag 15 jaar kosteloos op de begraafplaats liggen. Een aanvraag voor een niet-geconcedeerde begraving kan online ingediend worden of via een papieren formulier dat je bezorgt aan de dienst burgerzaken.

Concessies

Een concessie wordt in Herent voor 20 of voor 40 jaar toegekend. Een grafconcessie kan pas worden aangegaan bij het overlijden van een persoon en de termijn begint te lopen vanaf de datum van begraven van de (eerste) overledene. Een concessie geeft het recht om met 2 personen samen begraven te worden. Een aanvraag voor een grondconcessie, urnenveldconcessie of columbariumconcessie kan aangevraagd worden bij de begrafenisondernemer.

Omzetting van een niet-geconcedeerd graf naar een concessie

Voor een niet-geconcedeerd graf waarvan de termijn verstreken is, heeft de nabestaande twee opties: beëindigen van de begraving (grondafstand) of omzetting naar een concessie mits ontgraving en herbegraving.

Omzetting van een niet-geconcedeerd graf naar een concessie

Hernieuwing van een bestaande concessie

Op schriftelijk verzoek en voor het verstrijken van de oorspronkelijk toegekende concessietermijn kan een grafconcessie hernieuwd worden voor 20 jaar.

Na elke nieuwe bijzetting in een concessie die nog minimaal 10 jaar geldig is, zal de bevoegde dienst een ambtshalve hernieuwing toekennen, tot de oorspronkelijke vervaldatum. Deze ambtshalve hernieuwing gebeurt kosteloos.

Een aanvraag voor een hernieuwing van een concessie kan online ingediend worden of via een papieren formulier dat je bezorgt aan de dienst burgerzaken. 

Aanvraag hernieuwing bestaande concessie

Reglementen