Begraafplaatsen, concessies

Een concessie wordt in Herent voor 20 of voor 40 jaar toegekend. Een grafconcessie kan pas worden aangegaan bij het overlijden van een persoon en de termijn begint te lopen vanaf de datum van begraven van de (eerste) overledene. 

Een concessie geeft je het recht om met 2 personen samen te worden begraven gedurende een vaste periode.

Voorwaarden

Een concessie kan dienen voor:

 • de aanvrager
 • zijn echtgenoot
 • zijn bloed- of aanverwanten
 • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

Hoe gaan we te werk?

Je begrafenisondernemer staat je bij tijdens deze procedure. De documenten die je nodig hebt, kun je onderstaand vinden of via je begrafenisondernemer verkrijgen.

De concessietermijn start op de datum van de begraving van de eerste overledene. Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de burgemeester een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing.

Op schriftelijke aanvraag kun je ook steeds grondafstand van een perceel doen.

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Kostprijs

Grondconcessies

 • 20 jaar: 500 euro
 • 40 jaar: 1000 euro

Columbarium- en urnenveldconcessies

 • 20 jaar: 250 euro
 • 40 jaar: 500 euro

Éénmalige kosten

 • Kelder (enkel bij een grondconcessie voor 40 jaar): 400 euro
 • Afdekplaat met eerste naamplaatje voor het columbarium: 200 euro
 • Naamplaatje: 50 euro
 • Invoerrecht (voor niet inwoners) : 150 euro in geval van een asurnen, anders 300 euro

Uitzonderingen

Voor oud-strijders, kloosterlingen en kinderen gelden uitzonderingen.