Begravingen, concessies

Een concessie wordt in Herent voor 20 of voor 40 jaar toegekend. Een grafconcessie kan pas worden aangegaan bij het overlijden van een persoon en de termijn begint te lopen vanaf de datum van begraven van de (eerste) overledene. 

Een concessie geeft u het recht om met 2 personen samen te worden begraven gedurende een vaste periode.

Hoe gaan we te werk?

Uw begrafenisondernemer staat u bij tijdens deze procedure. De documenten die u nodig hebt, kunt u onderstaand vinden of via uw begrafenisondernemer verkrijgen. U kan ook online een aanvraag indienen via het e-loket (zie knop bovenaan de pagina).

Op schriftelijk verzoek en voor het verstrijken van de oorspronkelijk toegekende concessietermijn kan een grafconcessie hernieuwd worden.

Op schriftelijke aanvraag kunt u ook steeds grondafstand van een perceel doen.

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Kostprijs

Grondconcessies

  • 20 jaar: 500 euro
  • 40 jaar: 1000 euro

Columbarium- en urnenveldconcessies

  • 20 jaar: 250 euro
  • 40 jaar: 500 euro

Éénmalige kosten

  • Kelder (enkel bij een grondconcessie voor 40 jaar): 400 euro
  • Afdekplaat voor het columbarium: 200 euro
  • Naamplaatje: 50 euro
  • Invoerrecht (voor niet inwoners) :€ 150 in geval van een asverstrooiing, anders € 300

Uitzonderingen

Voor oud-strijders, kloosterlingen en kinderen gelden uitzonderingen.