Begraafplaatsen, niet-geconcedeerde percelen en nissen

Voor wie

Indien de overledene een inwoner van Herent was of op het grondgebied van Herent overleed, kan hij worden begraven in een niet-geconcedeerd(e) perceel of nis. Sommige niet-inwoners hebben ook dit recht, mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden en de nodige bewijsstukken kunnen worden voorgelegd. Voor hen moet wel een invoerrecht worden betaald.

Hoe gaan we te werk?

De overledene mag 15 jaar kosteloos op de begraafplaats liggen. Niet-geconcedeerde percelen en nissen zijn bestemd voor maximum 1 overledene. Een aanvraag voor een niet-geconcedeerde begraving kun je online indienen via het e-loket (zie knop bovenaan de pagina) of via de papieren documenten (onderaan de pagina). De begrafenisondernemer kan je hierin bijstaan.

Na 15 jaar

Vanaf 1 jaar voor het vervallen van de 15-jarige termijn wordt de ontruimingsbeslissing aan het graf of nis en aan de ingang van het kerkhof bekend gemaakt. De graftekens moeten voor het einde van dat jaar weggenomen zijn, zo niet worden ze eigendom van de gemeente, die ze verwijdert bij de ontruiming.

Een omzetting van een niet-geconcedeerde begraving naar een concessie is enkel mogelijk mits ontgraving en herbegraving op een perceel voor geconcedeerde begravingen. Daarvoor moeten een ontgravingsbelasting en de concessieprijs worden betaald. Alle informatie hieromtrent vind je op de bijhorende pagina.

Kostprijs

  • Een begraving in een niet-geconcedeerd graf is gratis.
  • De afdekplaat voor een columbariumnis kost 200 euro (inclusief naamplaatje).
  • Wie kiest voor een asverstrooiing op de strooiweide, kan voor 50 euro een naamplaatje aankopen voor op de herdenkingszuil. Het naamplaatje blijft 10 jaar hangen.