Begraafplaatsen, omzetting niet-geconcedeerd graf naar een concessie

Voor een niet-geconcedeerd graf waarvan de termijn verstreken is, heb je als nabestaande twee opties.

Beëindigen van de begraving

grondafstand online aanvragen

Je kunt steeds grondafstand doen van een graf (dit kan ook voor de termijn verlopen is). Dit kan online via de knop hierboven of via een papieren document (onderaan). De niet-geconcedeerde begraving zal dan beëindigd worden. Als nabestaande beschik je over een periode van één jaar om de graftekens en andere dierbare zaken die zich aan het graf bevinden op te halen. Na deze periode zullen de graftekens e.a. door de gemeente verwijderd worden.

Omzetten naar een concessie mits ontgraving en herbegraving

Overeenkomstig het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 en artikel 2 van het huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen, gemeenteraad van 7 november 2016, kun je de niet-geconcedeerde begraving laten omzetten in een concessie. Hiervoor wordt de overledene ontgraven en herbegraven op een perceel voor geconcedeerde begravingen. Hieraan zijn volgende kosten en procedures verbonden:

1. Ontgraving

ontgraving online aanvragen

De overledene wordt ontgraven. Je moet hiervoor een aanvraag indienen bij de dienst burgerzaken. Dit kan online via de knop hierboven of via een papieren document (onderaan). Na goedkeuring van de ontgraving is onderstaande belasting verschuldigd door de aanvrager ervan.

 • voor de ontgraving van een persoon: 750 euro
 • voor de ontgraving van een asurne uit een urnenveld of columbarium: 400 euro

De ontgraving wordt op afspraak uitgevoerd door je begrafenisondernemer. Hiervoor dien je bijkomende kosten te betalen aan je begrafenisondernemer. Deze kosten worden bepaald door je begrafenisondernemer.

2. Nieuwe concessie aanvragen

Je vraagt een nieuwe concessie aan bij de begrafenisondernemer. Je hebt hierbij de keuze voor een grondconcessie, een urnenveldconcessie of een columbariumconcessie. De prijs van de concessie is afhankelijk van het soort concessie en de duur:

Grondconcessie

 • 20 jaar: 500 euro
 • 40 jaar: 1000 euro
 • 40 jaar met kelder: 1400 euro

Urnenveldconcessie

 • 20 jaar: 250 euro
 • 40 jaar: 500 euro

Columbariumconcessie

 • 20 jaar: 250 euro
 • 40 jaar: 500 euro
 • afdekplaat met naamplaatje, eerste overledene: 200 euro
 • afdekplaat met naamplaatje, tweede overledene: 50 euro

Een concessie kan op schriftelijk verzoek en voor het verstrijken van de oorspronkelijk toegekende concessietermijn hernieuwd worden.

3. Herbegraving

De overledene wordt herbegraven op het perceel dat door de dienst burgerzaken toegewezen wordt. Het kan zijn dat je voor de begraving een nieuwe kist of urne moet voorzien. Neem hiervoor contact op met uw begrafenisondernemer.

4. Concessiehouderschap

De aanvrager van de nieuwe concessie wordt aangeduid als concessiehouder. De concessiehouder is verantwoordelijk voor het tijdig plaatsen van een grafmonument volgens de voorschriften vastgelegd in het huishoudelijk reglement betreffende de begraafplaatsen (d.d. 7 november 2016) en het onderhoud ervan gedurende de termijn van de concessie.

Hoe gaan we te werk?

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.