Begraafplaatsen, hernieuwing van een bestaande concessie

Op schriftelijk verzoek en voor het verstrijken van de oorspronkelijk toegekende concessietermijn kan een grafconcessie hernieuwd worden voor 20 jaar.

Voorwaarden

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Hoe gaan we te werk?

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Je kunt een hernieuwing van een bestaande concessie online aanvragen via het e-loket (zie knop bovenaan de pagina) of via papieren documenten (zie onderaan de pagina of te verkrijgen aan het onthaal).

Na elke nieuwe bijzetting in een concessie die nog geldig is, zal de bevoegde dienst een ambtshalve hernieuwing toekennen. Deze ambtshalve hernieuwing gebeurt kosteloos. De concessie wordt als het ware herbevestigd, tot de oorspronkelijke vervaldatum.

Kostprijs

  • hernieuwing grondconcessie: € 500
  • hernieuwing urnenveldconcessie: € 250
  • hernieuwing columbariumconcessie: € 250
  • hernieuwing oud-strijdersgraf: € 0
  • hernieuwing kindergraf: € 0
  • ambtshalve hernieuwing: € 0

Uitzonderingen

Eeuwigdurende concessies worden gratis hernieuwd voor 50 jaar.