Begraafplaatsen, ontgraven

Onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester de toestemming verlenen om een stoffelijk overschot of een asurne uit een graf te laten opgraven met de bedoeling te herbegraven op een andere locatie of, in geval van een stoffelijk overschot, te cremeren. Die toelating kan enkel om ernstige redenen of op gerechtelijk bevel. De gemeente kan zelf bepalen wat de ernstige redenen kunnen zijn.

Hoe gaan we te werk?

U moet voor de ontgraving een aanvraag indienen bij de dienst burgerzaken. Dit kan online (zie knop bovenaan de pagina) of via een papieren formulier (zie onderaan). Na goedkeuring van de ontgraving is onderstaande belasting verschuldigd door de aanvrager ervan.

De ontgraving wordt op afspraak uitgevoerd door uw begrafenisondernemer. Hiervoor dient u bijkomende kosten te betalen aan uw begrafenisondernemer. Deze kosten worden bepaald door uw begrafenisondernemer.

Kostprijs

  • voor de ontgraving van een persoon: € 750
  • voor de ontgraving van een asurne uit een columbarium of urnenveld: € 400
  • bijkomende kosten voor de ontgraving via uw begrafenisondernemer

Reglement

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.