Begraafplaatsen, ontgraven

Onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester de toestemming verlenen om een stoffelijk overschot of een asurne uit een graf te laten opgraven met de bedoeling te herbegraven op een andere locatie of, in geval van een stoffelijk overschot, te cremeren. Die toelating kan enkel om ernstige redenen of op gerechtelijk bevel. De gemeente kan zelf bepalen wat de ernstige redenen kunnen zijn.

Hoe gaan we te werk?

U moet voor de ontgraving een aanvraag indienen bij de dienst burgerzaken. Dit kan online (zie knop bovenaan de pagina) of via een papieren formulier (zie onderaan). Na goedkeuring van de ontgraving is onderstaande belasting verschuldigd door de aanvrager ervan.

De ontgraving wordt op afspraak uitgevoerd door uw begrafenisondernemer. Hiervoor dient u bijkomende kosten te betalen aan uw begrafenisondernemer. Deze kosten worden bepaald door uw begrafenisondernemer.

Kostprijs

  • voor de ontgraving van een persoon: € 750
  • voor de ontgraving van een asurne uit een columbarium of urnenveld: € 400
  • bijkomende kosten voor de ontgraving via uw begrafenisondernemer

Reglement

Sluiten

De Kouter op afspraak en met een mondmasker

U bent welkom in De Kouter, maar enkel op afspraak. Als u naar De Kouter komt moet u een mondmasker dragen en komt u het liefste alleen tenzij u begeleiding nodig hebt. Respecteer de andere voorzorgsmaatregelen.

Om uw en onze contacten te beperken vragen we uw bezoek aan De Kouter uit te stellen als dat kan en het thuisloket te gebruiken. Daar kunt u heel wat dienstverlening van thuis uit aanvragen. Voor de dagelijkse werking helpt de gemeente u graag telefonisch verder. Meer info over het coronavirus vindt u hier.