Begraafplaatsen, ontgraven

Onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester de toestemming verlenen om een stoffelijk overschot of een asurne uit een graf te laten opgraven met de bedoeling te herbegraven op een andere locatie of, in geval van een stoffelijk overschot, te cremeren. Die toelating kan enkel om ernstige redenen of op gerechtelijk bevel. De burgemeester kan zelf bepalen wat de ernstige redenen kunnen zijn.

Hoe gaan we te werk?

Je moet voor de ontgraving een aanvraag indienen bij de dienst burgerzaken. Dit kan online (zie knop bovenaan de pagina) of via een papieren formulier (zie onderaan). Na goedkeuring van de ontgraving is onderstaande belasting verschuldigd door de aanvrager ervan.

De ontgraving wordt op afspraak uitgevoerd door je begrafenisondernemer. Hiervoor dien je bijkomende kosten te betalen aan je begrafenisondernemer. Deze kosten worden bepaald door je begrafenisondernemer.

Kostprijs

  • voor de ontgraving van een persoon: € 750
  • voor de ontgraving van een asurne uit een columbarium of urnenveld: € 400
  • bijkomende kosten voor de ontgraving via je begrafenisondernemer

Reglement