Evenement organiseren, aanvraag toelating activiteit

Evenementen in openlucht

Voor elke openbare activiteit in openlucht is een toestemming van de burgemeester vereist. Dien daarvoor je aanvraag voor een evenement minimum één maand (drie maanden voor grote evenementen) en maximum één jaar vooraf in via het evenementenloket. Wij vragen advies aan de politie en de betrokken diensten alvorens de toelating afgeleverd kan worden. Wacht dus zeker niet te lang met je aanvraag. Aanvragen worden behandeld volgens datum van ontvangst.


Evenementen in een zaal

Organiseer je een evenement in een zaal (eetfeest, quiz,...)? Daarvoor hoef je geen melding in te dienen indien je geen uitzondering op het reglement wilt aanvragen. Wil je sterke dranken schenken, een inname van het openbaar domein of een afwijking op de geluidsnormen, dan moet je wel een aanvraag tot toelating indienen. Je aanvraag wordt dan voorgelegd aan het college voor burgemeester en schepenen.

Fuiven

Fuiven moeten steeds worden gemeld via het evenementenloket. De vrijetijdsdienst maakt een inschatting van de impact van de fuif en de burgemeester kan eventueel extra voorwaarden opleggen. Indien nodig kun je uitgenodigd worden voor een vooroverleg met de gemeentediensten. Voor een fuif in openlucht heb je wel een toestemming nodig.

Privé-activiteiten

Privé-evenementen moeten niet worden gemeld. Je moet steeds de nachtrust van de omwonenden respecteren tussen 22 en 7 uur. Daarop worden geen uitzonderingen toegestaan.

Kampvuren

Kampvuren in de kampvuurkring op de Mollekensberg moeten niet meer aangevraagd worden wanneer dit geen evenement is. Wel moet je steeds de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. Denk hierbij aan het voor handen hebben van een emmer water of zand, rekening houden met wind, geen vuur maken in periodes van droogte etc. Indien je een evenement wil organiseren moet je dit wel aanvragen via het aanvraagformulier. 

Voor meer info over de kampvuurkring op de Mollekensberg, klik hier.