Evenement organiseren, aanvraag toelating activiteit

Evenementen in openlucht

Voor elke openbare activiteit in openlucht is een toestemming van de burgemeester vereist. Dien daarvoor uw aanvraag voor een evenement minimum één maand (drie maanden voor grote evenementen) en maximum één jaar vooraf in via het evenementenloket. Wij vragen advies aan de politie en de betrokken diensten alvorens de toelating afgeleverd kan worden. Wacht dus zeker niet te lang met uw aanvraag. Aanvragen worden behandeld volgens datum van ontvangst.


Evenementen in een zaal

Organiseert u een evenement in een zaal (eetfeest, quiz,...)? Daarvoor hoeft u geen melding in te dienen indien u geen uitzondering op het reglement wilt aanvragen. Wilt u sterke dranken schenken, een inname van het openbaar domein of een afwijking op de geluidsnormen, dan moet u wel een aanvraag tot toelating indienen. Uw aanvraag wordt dan voorgelegd aan het college voor burgemeester en schepenen.

Fuiven

Fuiven moeten steeds worden gemeld via het evenementenloket. De vrijetijdsdienst maakt een inschatting van de impact van de fuif en de burgemeester kan eventueel extra voorwaarden opleggen. Indien nodig kunt u uitgenodigd worden voor een vooroverleg met de gemeentediensten. Voor een fuif in openlucht hebt u wel een toestemming nodig.

Privé-activiteiten

Privé-evenementen moeten niet worden gemeld. U moet steeds de nachtrust van de omwonenden respecteren tussen 22 en 7 uur. Daarop worden geen uitzonderingen toegestaan.

Kampvuren

Voor het gebruik van de kampvuurkring op de Mollekensberg hebt u een toestemming van de burgemeester nodig, ook als het een privé-evenement betreft. Dien daartoe de aanvraag in via het evenementenloket en kies indien nodig toch voor een 'openbaar evenement'. Wilt u op een andere locatie dan de Mollekensberg een kampvuur organiseren? Dien dan een aanvraag in samen met een plan van de locatie. Uw aanvraag wordt dan voor advies aan de brandweer voorgelegd.