Buurtfeesten, subsidies en algemene informatie

Je buurtfeest aanvragen

Voor elk openbaar evenement in openlucht is een schriftelijke toestemming van de burgemeester vereist. Voor je buurtfeest wellicht dus ook. Je kunt de aanvraag voor een buurtfeest indienen via het evenementenloket (knop bovenaan de pagina). Ook je subsidie kun je via dit formulier aanvragen. Dat kan max. één jaar vooraf en minimum één maand vooraf. Probeer je aanvraag tijdig in te dienen, we hebben wat tijd nodig om alle adviezen en toestemmingen te verzamelen. 

Straat afsluiten

Een barbecue op straat? Een springkasteel voor de kinderen? Op het aanvraagformulier voor een buurtfeest kun je ook aanduiden of je wenst dat de straat afgesloten wordt tijdens het buurtfeest. Ook het parkeren kan tijdelijk verboden worden. De politie maakt een politiebesluit en het college van burgemeester en schepenen moet dit goedkeuren.

Subsidie

Organisatoren van buurtfeesten kunnen rekenen op een financieel duwtje in de rug. Elk buurtcomité heeft éénmaal per jaar recht op een subsidie van 250 euro. Dien je aanvraag voor een subsidie in via je aanvraag voor het evenement. Nadien stuur je ons een sfeerfoto, een voorbeeld van de gevoerde promotie waarin je het logo 'Herent steunt' gebruikt. Raadpleeg het subsidiereglement als bijlage voor meer informatie.

E-loket