Buurtfeesten, algemene informatie

Veilig een buurtfeest organiseren in coronatijden

8 tips voor een veilig buurtfeest

1. Zorg dat afstand houden mogelijk is.

 • Zorg dat buren makkelijk een afstand van 1,5 meter kunnen bewaren.
 • Vermijd fysiek contact en organiseer geen activiteiten waarbij dat moeilijk vol te houden is.
 • Spreek buren aan die de regels niet volgen.

2. Hou het klein.

 • Verspreid de uitnodiging alleen naar de buren, nodig niet te veel mensen uit.
 • Er zijn maximaal 200 aanwezigen, organisatoren inbegrepen.
 • Vraag mensen om in te schrijven. Zo hebt u een goed zicht op het aantal aanwezigen.

3. Deel geen drank of eten.

4. Doe zo veel mogelijk buiten.

 • Als u toch binnen iets organiseert, wordt het praktisch veel complexer (bv. deuren, poorten, sanitair, toog ontsmetten, markeringen op de vloer aanbrengen…).
 • De kans op besmetting is ook groter.

5. Communiceer over de aanpak van het feest.

 • Leg in de uitnodiging uit hoe jullie afstand gaan houden, wat met eten en drinken gebeurt…
 • Laat weten wat uw buren zelf moeten meenemen (servies, eventueel mondmaskers, alcoholgel, zeep...).
 • Gebruik verschillende communicatiekanalen, zodat iedereen op de hoogte is (brief, telefoon, folder, e-mail, Facebook, WhatsApp…).

6. Blijf thuis als u ziek bent (geweest).

 • Benadruk in de uitnodiging dat mensen die ziek zijn of de laatste 7 dagen voor het feest symptomen hebben gehad, thuis moeten blijven.
 • Ook wanneer mensen uit de naaste omgeving (partner, gezin) ziek zijn geweest of symptomen hebben gehad.

7. Deel contactgegevens.

 • Bezorg uw buren een telefoonnummer of e-mailadres, voor wie extra vragen heeft over de veiligheid van het feest of voor wie nadien een besmetting wil melden.
 • Zo kunt u andere aanwezigen ook op de hoogte brengen als dat nodig is.
 • Hou rekening met de privacyregels. Vernietig de contactgegevens na 30 dagen.

8. Blijf op de hoogte.

Brochure voor buurtfeesten

Om de organisatie van een buurtfeest te vergemakkelijken, stelde de vrijetijdsdienst een brochure op waarin alle nuttige informatie en tips voor een tof buurtfeest gebundeld zijn.

Uw buurtfeest aanvragen

Voor elk openbaar evenement in openlucht is een schriftelijke toestemming van de burgemeester vereist. Voor uw buurtfeest wellicht dus ook. U kunt de aanvraag voor een buurtfeest indienen via het evenementenloket (knop bovenaan de pagina). Ook uw subsidie kunt u via dit formulier aanvragen. Dat kan max. één jaar vooraf en minimum één maand vooraf. Probeer uw aanvraag tijdig in te dienen, we hebben wat tijd nodig om alle adviezen en toestemmingen te verzamelen. 

Straat afsluiten

Een barbecue op straat? Een springkasteel voor de kinderen? Op het aanvraagformulier voor een buurtfeest kunt u ook aanduiden of u wenst dat de straat afgesloten wordt tijdens het buurtfeest. Ook het parkeren kan tijdelijk verboden worden. De politie maakt een politiebesluit en het college van burgemeester en schepenen moet dit goedkeuren.

Subsidie

Organisatoren van buurtfeesten kunnen rekenen op een financieel duwtje in de rug. Elk buurtcomité heeft éénmaal per jaar recht op een subsidie van 100 euro. Dien uw aanvraag voor een subsidie in via uw aanvraag voor het evenement. Nadien stuurt u ons een sfeerfoto, een voorbeeld van de gevoerde promotie waarin u het logo 'Herent steunt' gebruikt en een financiële afrekening ter staving van de subsidie.

De gemeente voorziet ook in een extra subsidie voor de vijf buurtcomités die het meeste aandacht besteden aan het duurzaamheidsaspect voor, tijdens en na het evenement. Deze subsidie wordt jaarlijks éénmaal uitgereikt. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'buurtfeesten, duurzaamheidssubsidie'.