Buurtfeesten, algemene informatie

Brochure voor buurtfeesten

Om de organisatie van een buurtfeest te vergemakkelijken, stelde de vrijetijdsdienst een brochure op waarin alle nuttige informatie en tips voor een tof buurtfeest gebundeld zijn.

Uw buurtfeest aanvragen

Voor elk openbaar evenement in openlucht is een schriftelijke toestemming van de burgemeester vereist. Voor uw buurtfeest wellicht dus ook. U kunt de aanvraag voor een buurtfeest indienen via het evenementenloket (knop bovenaan de pagina). Ook uw subsidie kunt u via dit formulier aanvragen. Dat kan max. één jaar vooraf en minimum één maand vooraf. Probeer uw aanvraag tijdig in te dienen, we hebben wat tijd nodig om alle adviezen en toestemmingen te verzamelen. 

Straat afsluiten

Een barbecue op straat? Een springkasteel voor de kinderen? Op het aanvraagformulier voor een buurtfeest kunt u ook aanduiden of u wenst dat de straat afgesloten wordt tijdens het buurtfeest. Ook het parkeren kan tijdelijk verboden worden. De politie maakt een politiebesluit en het college van burgemeester en schepenen moet dit goedkeuren.

Subsidie

Organisatoren van buurtfeesten kunnen rekenen op een financieel duwtje in de rug. Elk buurtcomité heeft éénmaal per jaar recht op een subsidie van 100 euro. Dien uw aanvraag voor een subsidie in via uw aanvraag voor het evenement. Nadien stuurt u ons een sfeerfoto, een voorbeeld van de gevoerde promotie waarin u het logo 'Herent steunt' gebruikt en een financiële afrekening ter staving van de subsidie.

De gemeente voorziet ook in een extra subsidie voor de vijf buurtcomités die het meeste aandacht besteden aan het duurzaamheidsaspect voor, tijdens en na het evenement. Deze subsidie wordt jaarlijks éénmaal uitgereikt. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'buurtfeesten, duurzaamheidssubsidie'.