Mollekensberg

Agrarisch parkgebied

De Mollekensberg is agrarisch parkgebied dat gebruikt kan worden voor passieve recreatie. Daaronder wordt verstaan: wandelen, fietsen, spelen en andere activiteiten in de natuur waarbij rekening gehouden wordt met de natuurlijk-ecologische functie. Er mag geen versterkte muziek worden gespeeld.

Het grasveld bovenaan wordt beheerd door begrazing met schapen.

Kampvuurkring

Op het grasveld bovenaan is een kampvuurkring. Die kampvuurkring mag door iedereen worden gebruikt na toestemming van de burgemeester. Daarvoor moet een aanvraag worden ingediend via het e-loket.

Voor het aanmaken van een kampvuur moeten enkele veiligheidsvoorschriften strikt nageleefd worden. Die kunt u onderstaand downloaden.

Activiteit of kampvuur aanvragen

Kampvuur/activiteit op de Mollekensberg aanvragen

Voor enkele activiteiten hebt u een toestemming van de burgemeester nodig:

  • elk gebruik van de kampvuurplaats (ook privatief);
  • elke activiteit die openbaar toegankelijk is.

Al het afval dat tijdens de activiteit geproduceerd wordt, moet door de organisatie terug meegenomen worden. De Mollekensberg wordt steeds proper en in de oorspronkelijke staat weer achtergelaten. Indien u bij aankomst op de Mollekensberg afval of andere sporen van onrespectvol gebruik van het gebied aantreft, kunt u dit steeds (met een foto) melden aan de dienst evenementen.

Overnachting

Er mag niet gekampeerd worden op de Mollekensberg. Jeugdkampen zijn enkel bij uitzondering mogelijk na toestemming door het college.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.