Mollekensberg

Agrarisch parkgebied

De Mollekensberg is agrarisch parkgebied dat gebruikt kan worden voor passieve recreatie. Daaronder wordt verstaan: wandelen, fietsen, spelen en andere activiteiten in de natuur waarbij rekening gehouden wordt met de natuurlijk-ecologische functie. Er mag geen versterkte muziek worden gespeeld.

Het grasveld bovenaan wordt beheerd door begrazing met schapen.

Kampvuurkring

Op het grasveld bovenaan is een kampvuurkring. Die kampvuurkring mag door iedereen worden gebruikt.

Voor het aanmaken van een kampvuur moeten enkele veiligheidsvoorschriften strikt nageleefd worden. Die kun je onderstaand downloaden.

Overnachting

Er mag niet gekampeerd worden op de Mollekensberg. Jeugdkampen zijn enkel bij uitzondering mogelijk na toestemming door het college.