Verfafval in de verf

Uw kamer, living of volledige huis een nieuw kleurtje geven zodat ze er weer gloednieuw uitzien? Goed idee! Maar wat met de verfresten achteraf?

Het reinigen van verfgereedschap is erg schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Via de huid en de luchtwegen dringen de vluchtige stoffen het lichaam binnen en veroorzaken ze irritatie en duizeligheid. Bij herhaalde blootstelling kunnen de dampen zelfs beschadiging van het zenuwstelsel veroorzaken. Te vaak nog worden deze milieuvervuilende producten onder de kraan gespoeld of via het toilet geloosd en komen ze via de riool en het waterzuiveringsstation gewoon in de natuur terecht. De zuiveringsstations kunnen de microverontreinigingen immers niet uit het water filteren, wat uiteraard nefaste gevolgen heeft voor fauna, flora en de volksgezondheid. Beperk het verfafval dus zoveel mogelijk.

Klein Gevaarlijk Afval

Restjes verf en al het gereedschap waar verfresten aan blijven plakken worden ingedeeld als ‘Klein Gevaarlijk Afval’. Opgedroogde verfresten (ook van wateroplosbare verven), potten, verpakkingen, borstels, rollen, afgeschuurde verflagen, oplosmiddelen zoals white spirit, kunt u allemaal gratis kwijt op het recyclagepark.

Restafval

Afplaktape, met verf bekladde vodden, doeken en werkkledij, afdekfolie met verfresten en ook behangpapier gaan allemaal de restafvalcontainer in! Van het recyclagepark worden de verschillende fracties naar gespecialiseerde verwerkers gebracht.

De totale huishoudelijke vuilvracht in het dichtbevolkte Vlaanderen overschrijdt nu al ruimschoots de grenzen van het natuurlijke zelfreinigende vermogen van de waterlopen, zowel qua hoeveelheid als samenstelling. Draag dus ook uw steentje bij door bewust om te springen met verfresten!

Ook afval van vernis mag niet in het afvalwater of bij de restafval terecht komen. Meer informatie over sorteren per product vindt u via de sorteerwijzer van EcoWerf.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.