Duurzaam consumeren

Elk huishouden veroorzaakt door vervoer, gasverbruik en elektriciteit in huis een bepaalde hoeveelheid CO2-uitstoot. Naast dit directe energieverbruik (in de vorm van gas, stroom en brandstof) zorgen andere vormen van consumptie indirect ook voor uitstoot van broeikasgassen. De energie die nodig is voor de productie, verpakking en het vervoer van consumentenproducten, zoals kleding en voeding alsook het afval dat eruit voorkomt zorgt immers ook voor uitstoot.

De gemeente engageert zich om tegen 2020 de gemeentelijke CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen. De gemeente probeert een voortrekkersrol te spelen en het goede voorbeeld te geven aan inwoners en bedrijven. Ze rekent ook op de inwoners om duurzame beslissingen te nemen en op de bedrijven om in te zetten op klimaatvriendelijkheid.