Sorteerregels

De sorteerregels van EcoWerf leggen de verschillende afvalstoffen en de afvalfractie waartoe ze behoren uit.

https://www.ecowerf.be/sorteerregels