Huisvuil (DifTar)

Huisvuil moet in de grijze bak. Het huisvuil wordt twee keer per maand aan huis ingezameld. U vindt de ophaaldata in de afvalkalender van EcoWerf.

Wat kan?

Alle afval afkomstig van het huishouden dat in de grijze bak past en niet selectief ingezameld wordt:

  • vervuilde, gemengde of moeilijk te recycleren verpakkingen (yoghurtpotjes, botervlootjes, aluminiumfolie, karton met plastic laagje, plastic zakjes, schaaltjes in piepschuim...);
  • vervuild papier en karton (ook behangpapier, foto's, kalkpapier...);
  • mosselschelpen, beenderen, schaaldieren...;
  • cd-roms, diskettes, videocassettes, lp's...;
  • wegwerpluiers...

Wat kan niet?

Alle afval dat selectief ingezameld wordt: pmd, gft, kga, papier en karton, glas...

Scherpe voorwerpen goed inpakken a.u.b.!

Hoe gaan we te werk?

Huisvuil biedt u aan in een grijze container van 40 L, 120 L of 240 L met elektronische chip. U betaalt een contantbelasting per aanbieding en per kg ingezameld afval.

Plaats de container voor 7 uur s'morgens de dag van de ophaling of de avond voordien na 20 uur goed zichtbaar buiten zonder voetgangers, fietsers of auto's te hinderen, met het handvat naar de straatkant gericht.

Let op, containers waarvan het deksel niet gesloten is, worden niet geledigd en krijgen een oranje sticker opgeplakt met de boodschap 'Deksel dicht is verplicht!'. Hebt u bij uitzondering meer afval, neem dan contact op met EcoWerf: 0800 97 0 97.

Huisvuil wordt niet aanvaard op het recyclagepark.

Meer info

In onze gemeente is DifTar van toepassing op het recyclagepark en bij de huis-aan-huisinzameling van gft en huisvuil.

Met het DifTar-systeem kunt u zelf uw afvalrekening beheren. U betaalt immers alleen voor de hoeveelheid afval die u aanbiedt. Door zo weinig mogelijk afval te produceren en zoveel mogelijk te hergebruiken en sorteren, blijft uw afvalrekening beperkt.

Registreer u gratis op www.mijnecowerf.be voor een online overzicht van uw afvalrekening.

Vragen over de afvalinzameling, de betalingsuitnodiging of wilt u wijzigingen doorgeven (verhuis, wissel van containervolume…)? Bel gratis de groene lijn: 0800 97 0 97 (optie 1).

 

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken deels van thuis uit en deels met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot nader order. Voor bepaalde dienstverlening kunt u opnieuw online een afspraak maken. De mailberichten worden regelmatig gelezen en behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.