Duurzaam Herent, klimaatactieplan

Door een gericht milieubeleid wordt gewerkt aan een duurzaam leefmilieu in de gemeente. Het gemeentelijke milieubeleid is gebaseerd op duurzame ontwikkeling.

De milieupijler van duurzame ontwikkeling heeft vooral te maken met voorzorg, preventief handelen, voorkeur voor brongerichte bestrijding van milieuaantastingen, het standstill-beginsel en het principe dat de vervuiler betaalt. Leefmilieu is veelomvattend en heeft een impact op alle beleidsdomeinen.

Omdat het gemeentebestuur mee wil strijden tegen de klimaatverandering, ondertekende de gemeente Herent op 25 juni 2014 het Burgemeestersconvenant samen met 56 andere Vlaamse-Brabantse gemeenten. De gemeente heeft daarmee het engagement aangegaan om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met ten minste 20 % terug te dringen.

Om de uitdaging tegen 2020 waar te maken heeft de gemeente een Klimaatactieplan. Daartoe wil de gemeente onder het motto 'Herent opgelucht' samen met iedereen die in Herent woont, werkt en leeft acties bedenken en opzetten om die CO2-uitstoot drastisch te verminderen.