Adreswijziging, Belg

Als je verhuist, moet je je nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst burgerzaken van je nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist moet je dit aangeven.

Voorwaarden

Je kunt de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Hoe gaan we te werk?

Er zijn verschillende manieren om je adreswijziging door te geven:

 • Je kunt je adreswijziging aangeven langs het digitaal loket (online aanvragen);
 • Je kunt langsgaan bij de dienst burgerzaken van je (nieuwe) gemeente. In Herent kan dat enkel nog na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens;
 • Je kunt de adreswijziging schriftelijk melden aan je (nieuwe) gemeente.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Tenzij je niet allemaal van hetzelfde adres komt. Dan moet je meerdere aangiften doen. 

Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt je ingeschreven op je nieuwe adres en wordt je uitgenodigd om je identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor hebt je je elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kun je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

Welke diensten en instellingen moet je zelf van je adreswijziging op de hoogte brengen? Deze opsomming dient als geheugensteuntje, maar is niet volledig. Neem een kijkje op de website van de Vlaamse Overheid voor meer informatie.

 • werkgever
 • verzekering
 • vakbond
 • uitbetaler van je groeipakket (de vroegere kinderbijslag)
 • gas-,water en elektriciteitsmaatschappij
 • bank en kredietinstellingen
 • telefoon-maatschappij
 • bibliotheek
 • diverse abonnementen
 • ...
 •  

Op het inschrijvingsbewijs van je voertuig(en) moet de adreswijziging niet langer worden aangebracht. Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Kostprijs

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Uitzonderingen

 • je hebt niet de Belgische nationaliteit
 • je verhuist naar een woon- en zorgcentrum of een serviceflat : De adreswijziging kan door de verantwoordelijke van de voorziening worden gedaan. Dat versnelt de procedure. Het is uiteraard ook steeds toegelaten dat de betrokkene of de familie de aangifte doet bij burgerzaken.
 • je verhuist naar een andere gemeente: je moet zich binnen de 8 werkdagen na je verhuizing bij het gemeentebestuur van je nieuwe gemeente aanbieden. Je moet in Herent niets doen. 
 • je vertrekt naar het buitenland
 • een minderjarige verlaat voor het eerst het adres van één van zijn/haar ouders : Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn/haar ouders voor het eerst verlaat om zijn/haar hoofdverblijf elders te vestigen, moet de minderjarige vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Wat meebrengen?

Om je adreswijziging te melden, maakt je bij voorkeur gebruik van het online formulier. Indien je langskomt op de dienst burgerzaken, breng je mee:

 • Jeelektronische identiteitskaart.

Maak een afspraak om je adreswijziging te melden

Nadat de wijkinspecteur je adreswijziging heeft gecontroleerd, wordt je door de dienst burgerzaken uitgenodigd om je adreswijziging af te werken. Hiervoor maak je een afspraak via 'adreswijziging Belg, na politiecontrole'.

Meer info

Het reglement op woonstcontroles bij adreswijzigingen is goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 mei 2016, gewijzigd op de gemeenteraad van 15 december 2020 en deze aangepaste tekst werd gepubliceerd op de gemeentelijke website op 29 december 2020.