Adreswijziging, Belg

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst burgerzaken van uw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit aangeven.

Voorwaarden

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Hoe gaan we te werk?

Er zijn verschillende manieren om uw adreswijziging door te geven:

 • u kunt uw adreswijziging aangeven langs het digitaal loket (online aanvragen);
 • u kunt langsgaan bij de dienst burgerzaken van uw (nieuwe) gemeente. In Herent kan dat enkel nog na afspraak. U kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens;
 • u kunt de adreswijziging schriftelijk melden aan uw (nieuwe) gemeente.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Tenzij u niet allemaal van hetzelfde adres komt. Dan moet u meerdere aangiften doen. 

Na de aangifte controleert een wijkagent of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Welke diensten en instellingen moet u zelf van uw adreswijziging op de hoogte brengen? Deze opsomming dient als geheugensteuntje, maar is niet volledig. Neem een kijkje op de website van de Vlaamse Overheid voor meer informatie.

 • werkgever
 • verzekering
 • vakbond
 • uitbetaler van uw groeipakket (de vroegere kinderbijslag)
 • gas-,water en elektriciteitsmaatschappij
 • bank en kredietinstellingen
 • telefoon-maatschappij
 • bibliotheek
 • diverse abonnementen
 • ...
 •  

Op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en) moet de adreswijziging niet langer worden aangebracht. Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Kostprijs

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Uitzonderingen

 • u heeft niet de Belgische nationaliteit
 • u verhuist naar een woon- en zorgcentrum of een serviceflat : De adreswijziging kan door de verantwoordelijke van de voorziening worden gedaan. Dat versnelt de procedure. Het is uiteraard ook steeds toegelaten dat de betrokkene of de familie de aangifte doet bij burgerzaken.
 • u verhuist naar een andere gemeente: U moet zich binnen de 8 werkdagen na uw verhuizing bij het gemeentebestuur van uw nieuwe gemeente aanbieden. U moet in Herent niets doen. 
 • u vertrekt naar het buitenland
 • een minderjarige verlaat voor het eerst het adres van één van zijn/haar ouders : Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn/haar ouders voor het eerst verlaat om zijn/haar hoofdverblijf elders te vestigen, moet de minderjarige vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Wat meebrengen?

Om uw adreswijziging te melden, maakt u bij voorkeur gebruik van het online formulier. Indien u langskomt op de dienst burgerzaken, brengt u mee:

 • Uw elektronische identiteitskaart.

Maak een afspraak om uw adreswijziging te melden

Nadat de wijkinspecteur uw adreswijziging heeft gecontroleerd, wordt u door de dienst burgerzaken uitgenodigd om uw adreswijziging af te werken. Hiervoor maakt u een afspraak via 'adreswijziging Belg, na politiecontrole'.

Meer info

Het reglement op woonstcontroles bij adreswijzigingen is goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 mei 2016, gewijzigd op de gemeenteraad van 15 december 2020 en deze aangepaste tekst werd gepubliceerd op de gemeentelijke website op 29 december 2020.