Adreswijziging, niet-Belg

U verhuist als niet-Belg vanuit een andere Belgische gemeente naar Herent of u verhuist binnen de gemeente van het ene naar het andere adres. U kunt uw aangifte doen via bovenstaand formulier of na afspraak op de dienst burgerzaken.

Nadat wij uw aangifte verwerkt hebben, komt de wijkinspecteur bij u langs. Na het bezoek van de wijkinspecteur maakt u een afspraak bij de dienst burgerzaken om uw identiteitskaart aan te passen.

Voorwaarden

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Hoe gaan we te werk?

Er zijn verschillende manieren om uw adreswijziging door te geven:

 • u kunt uw adreswijziging aangeven langs het digitaal loket (online aanvragen);
 • u kunt langsgaan bij de dienst burgerzaken van uw (nieuwe) gemeente. In Herent kan dat enkel nog na afspraak. U kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens;
 • u kunt de adreswijziging schriftelijk melden aan uw (nieuwe) gemeente.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Tenzij u niet allemaal van hetzelfde adres komt. Dan moet u meerdere aangiften doen.¬†

Na de aangifte controleert een wijkagent of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Welke diensten en instellingen moet u zelf van uw adreswijziging op de hoogte brengen? Deze opsomming dient als geheugensteuntje, maar is niet volledig. Neem een kijkje op de website van de Vlaamse Overheid voor meer informatie.

 • werkgever
 • verzekering
 • vakbond
 • uitbetaler van uw groeipakket (de vroegere kinderbijslag)
 • gas-,water en elektriciteitsmaatschappij
 • bank en kredietinstellingen
 • telefoon-maatschappij
 • bibliotheek
 • diverse abonnementen
 • ...

Kostprijs

Het aangeven van uw adreswijziging is gratis.

Wat meebrengen?

 • uw identiteitsdocumenten.

Meer info

Het reglement op woonstcontroles bij adreswijzigingen is goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 mei 2016, gewijzigd op de gemeenteraad van 15 december 2020 en deze aangepaste tekst werd gepubliceerd op de gemeentelijke website op 29 december 2020.