Adreswijziging, niet-Belg

Je verhuist als niet-Belg vanuit een andere Belgische gemeente naar Herent of je verhuist binnen de gemeente van het ene naar het andere adres. Je kunt je aangifte doen via bovenstaand formulier of na afspraak op de dienst burgerzaken.

Nadat wij je aangifte verwerkt hebben, komt de wijkinspecteur bij je langs. Na het bezoek van de wijkinspecteur maak je een afspraak bij de dienst burgerzaken om je identiteitskaart aan te passen.

Voorwaarden

Je kunt de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Hoe gaan we te werk?

Er zijn verschillende manieren om je adreswijziging door te geven:

 • je kunt je adreswijziging aangeven langs het digitaal loket (online aanvragen);
 • je kunt langsgaan bij de dienst burgerzaken van je (nieuwe) gemeente. In Herent kan dat enkel nog na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens;
 • je kunt de adreswijziging schriftelijk melden aan je (nieuwe) gemeente.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Tenzij je niet allemaal van hetzelfde adres komt. Dan moet je meerdere aangiften doen. 

Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op je nieuwe adres en word je uitgenodigd om je identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kun je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

Welke diensten en instellingen moet je zelf van je adreswijziging op de hoogte brengen? Deze opsomming dient als geheugensteuntje, maar is niet volledig. Neem een kijkje op de website van de Vlaamse Overheid voor meer informatie.

 • werkgever
 • verzekering
 • vakbond
 • uitbetaler van je groeipakket (de vroegere kinderbijslag)
 • gas-,water en elektriciteitsmaatschappij
 • bank en kredietinstellingen
 • telefoon-maatschappij
 • bibliotheek
 • diverse abonnementen
 • ...

Kostprijs

Het aangeven van je adreswijziging is gratis.

Wat meebrengen?

 • je identiteitsdocumenten.

Meer info

Het reglement op woonstcontroles bij adreswijzigingen is goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 mei 2016, gewijzigd op de gemeenteraad van 15 december 2020 en deze aangepaste tekst werd gepubliceerd op de gemeentelijke website op 29 december 2020.