Adreswijziging, Belg, vertrek naar het buitenland

Als je naar het buitenland verhuist, moet je dit melden aan je gemeente.

Voorwaarden

Je verhuist effectief naar het buitenland.

Hoe gaan we te werk?

Als je naar het buitenland verhuist, moet je dit melden bij de dienst Burgerzaken van je gemeente. Je doet dit ten laatste de dag voor je vertrek naar het buitenland.

  • De aangifte kan gebeuren door een meerderjarige of door de referentiepersoon (gezinshoofd) van het gezin.
  • Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.
  • Als een minderjarige naar het buitenland verhuist, moet iemand die het ouderlijke gezag uitoefent hem bij de aangifte bijstaan.

De adreswijziging naar het buitenland moet gestaafd worden met voldoende bewijsstukken.

Na de aangifte ontvang je een document waarmee je zich op het gemeentehuis en de ambassade of het consulaat van de nieuwe woonplaats moet aanbieden. Je moet zich bij deze diplomatieke post inschrijven om in regel te blijven.

De wijkinspecteur zal op je adres in Herent onderzoeken of je werkelijk verhuisd bent.

Als je nog documenten of identiteitsbewijzen nodig hebt die moeten afgedrukt of aangemaakt worden, moet je deze eerst aanvragen, vóór je je uitschrijft.

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Wat meebrengen?

  • adres in het buitenland;
  • identiteitskaart van elk lid van het gezin boven de 12 jaar;
  • bijbehorende puk- en pincode;
  • nodige bewijsstukken (vb. vliegtuigtickets, huurcontract, arbeidscontract, ... ). De bewijsstukken moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Frans, Duits of Engels of vertaald zijn naar één van deze talen.

Meer info

Als iemand zich niet inschrijft in een diplomatieke post, zal die ook geen beroep kunnen doen op de Belgische overheid bv. voor administratieve bijstand, afgifte van een identiteitskaart, gemakkelijkere afgifte van paspoorten, vragen over burgerlijke stand of consulaire attesten (bv. attesten van woonplaats, nationaliteit,...). Door een inschrijving zal er ook efficiëntere consulaire bijstand zijn in geval van nood of ongeval. Door de inschrijving kan betrokkene ook deelnemen aan verkiezingen in België.

De inschrijving in een consulaire post is niet verplicht maar wordt toch wel sterk aangeraden.

Mensen die niet ingeschreven zijn in een consulaire post kunnen geen nieuwe identiteitskaart of paspoort aanvragen. Hiervoor is het essentieel dat u ingeschreven bent in een consulaire post.

Als men attesten zou opvragen, zijn ze enkel geldig tot de datum van vertrek. Er staat op vermeld wanneer ze afgeschreven zijn.