Adreswijziging, Belg, na politiecontrole

Nadat de wijkinspecteur uw aanvraag tot inschrijving in de gemeente heeft gecontroleerd, word je door de dienst burgerzaken per e-mail of brief uitgenodigd om je dossier verder af te werken.

Wat meebrengen?

  • de uitnodigingsbrief of e-mail die je ontvangen hebt en alle daarin vermelde documenten.

Meer info

Vergeet niet alle relevante contacten op de hoogte te stellen van je adreswijziging. Lees er meer over op de website van de Vlaamse Overheid.