Adreswijziging, Belg, na politiecontrole

Nadat de wijkinspecteur uw aanvraag tot inschrijving in de gemeente heeft gecontroleerd, wordt u door de dienst burgerzaken per e-mail of brief uitgenodigd om uw dossier verder af te werken.

Wat meebrengen?

  • de uitnodigingsbrief of e-mail die u ontvangen hebt en alle daarin vermelde documenten.

Meer info

Vergeet niet alle relevante contacten op de hoogte te stellen van uw adreswijziging. Lees er meer over op de website van de Vlaamse Overheid.