BA objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Wettelijk verplichte verzekering?

Een ‘verzekering Objectieve burgerlijke aansprakelijkheid na brand of ontploffing’ is wettelijk verplicht voor bepaalde publiek toegankelijke inrichtingen. Voorbeelden daarvan zijn cafés, restaurants, hotels, discotheken, sportzalen, … maar ook winkels met een oppervlakte groter dan 1.000 m2 (verkoopruimte en opslagplaats), stations en rusthuizen.

Neem contact op met je verzekeringsmaatschappij om te bekijken aan welke modaliteiten je onderneming moet voldoen. 

BA objectieve brand en ontploffing hier indienen.