BA objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing