Foodtrucks of andere ambulante handel op privaat domein langs de openbare weg, op commerciële parkeerplaatsen of op openbaar domein

Verkopen op privaat domein (die niet je vestigingseenheid is) langs de openbare weg of op openbaar domein

Wil je op een plaats op het gemeentelijk domein of op privaat domein gelegen langs het openbaar domein je producten verkopen? Bijvoorbeeld een kippenkraam, mobiele koffiebar, foodtruck, ... dan heb je een vergunning ambulante handel nodig. Ook voor ambulante verkoop op commerciële parkings en private bermen langs de openbare weg en voor rondtrekkende handel is voorafgaande toelating van de gemeente vereist.

Wat is een private plaats die grenst aan de openbare weg?
Dat is elke plaats die aan de openbare weg paalt. Deze definitie houdt in dat een kraam of voertuig dat op privéterrein geplaatst wordt, aan de rand van de openbare weg staat.

Wat is een commercieel parkeerterrein?
Elk terrein dat dient voor het parkeren van voertuigen en dat bestemd is voor de klanten van een handelszaak, meer bepaald winkelparkings.

Aanvraag vaste standplaats openbaar domein

  • Vaste standplaats: wie op één of meerdere locaties in Herent op vaste tijdstippen een kraam of foodtruck wil uitbaten, vraagt per locatie een vaste standplaats ambulante handel aan.

Wanneer je wil verkopen op een privaat terrein grenzend aan het openbaar domein, dan heb je naast een toestemming van de gemeente ook een toelating van de eigenaar nodig.

Hoe gaan we te werk?

Het digitaal aanvraagdossier bevat volgende documenten:

  • het volledig en correct ingevuld aanvraagformulier met alle gegevens over de onderneming en het kraam;
  • kopie van de machtiging ambulante activiteiten als werkgever;
  • kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en het betaalbewijs van de huidige verzekeringspolis; -
  • indien van toepassing, een kopie van het keuringsattest van de gebruikte elektriciteits- en/of gasinstallatie;
  • afhankelijk van de aard van het product ook toelatingen (erkenningen) die noodzakelijk zijn voor de reglementaire verkoop van dit product
    (Hier verwijzen we naar de regelgeving in het kader volksgezondheid (FAVV), verkoop van gegiste en sterke dranken, levende dieren, …
  • een duidelijke schets of plan van de precieze locatie met de nodige afmetingen;
  • indien het een aanvraag op een privaat domein gelegen langs de openbare weg betreft, het schriftelijke akkoord van de eigenaar(s), uitbater(s), huurder(s) van deze eigendom en duidelijke schets, of plan van de locatie.

Om je aanvraag te kunnen behandelen, moet de aanvraag volledig en correct zijn ingevuld.
Je vraagt de toelating aan bij je gemeente.

Gelieve deze aanvraag minstens 1 maand voor de gevraagde startdatum in te dienen!

vraag hier je standplaats ambulante handel aan

Kostprijs

De toelating is gratis