Rondrijdende ambulante handel

Mobiele ambulante handel

Wil je al rondrijdend in de gemeente producten verkopen? Bijvoorbeeld een ijskar,... dan heb je een vergunning ambulante handel nodig en is een voorafgaande toelating van de gemeente vereist.

Verkoop op rondtrekkende wijze

  • Verkoop op rondtrekkende wijze: verkoop op rondtrekkende wijze kenmerkt zich doordat de verkoper geen vaste standplaats inneemt. Een rondtrekkende handelaar is voortdurend in beweging en mag enkel stoppen voor de tijd die strikt nodig is voor de verkoop.

Hoe gaan we te werk?

Het digitaal aanvraagdossier bevat volgende documenten:

  • het volledig en correct ingevuld aanvraagformulier met alle gegevens over de onderneming en het kraam;
  • kopie van de machtiging ambulante activiteiten als werkgever;
  • kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en het betaalbewijs van de huidige verzekeringspolis; -
  • indien van toepassing, een kopie van het keuringsattest van de gebruikte elektriciteits- en/of gasinstallatie;
  • afhankelijk van de aard van het product ook toelatingen (erkenningen) die noodzakelijk zijn voor de reglementaire verkoop van dit product
    (Hier verwijzen we naar de regelgeving in het kader volksgezondheid (FAVV), verkoop van gegiste en sterke dranken, levende dieren, …
  • een duidelijke omschrijving van de route

Om je aanvraag te kunnen behandelen, moet de aanvraag volledig en correct zijn ingevuld.
Je vraagt de toelating aan bij je gemeente.

Gelieve deze aanvraag minstens 1 maand voor de gevraagde startdatum in te dienen!

Vraag hier je toelating voor rondrijdende ambulante handel aan

Kostprijs

De toelating is gratis