Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)

Je oefent een ambulante activiteit uit als je buiten je vaste vestigingsplaats(en) producten of diensten verkoopt aan consumenten. Voorbeelden zijn de huis-aan-huisverkoop en de verkoop op evenementen, op de openbare weg of op openbare markten. Als je op die manier je producten of diensten aan de man wilt brengen, dan heb je daar in veel gevallen een 'machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten', ook wel een leurkaart genoemd, voor nodig.

Voor wie

Of je daadwerkelijk een machtiging nodig hebt, hangt af van je statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).

Voorwaarden

Ter bescherming van de consument is de ambulante handel maar op bepaalde plaatsen en tijdens bepaalde manifestaties toegestaan. Ambulante handel kan plaatsvinden op de openbare en private markten, op de openbare weg, het openbaar domein, bij de koper thuis, op evenementen, commerciële parkings en private plaatsen die langs de openbare weg liggen. De verkoop bij consument thuis mag alleen tussen 8 uur en 20 uur.

Er zijn drie soorten leurkaarten.

 • De machtiging als werkgever
  Ze wordt afgegeven op naam van de natuurlijke persoon die de ambulante activiteit uitoefent. Het kan ook op naam van een vennootschap, via minstens één zaakvoerder of bestuurder.
 • De machtiging als aangestelde A
  Ze wordt afgegeven op naam van de onderneming, de natuurlijke persoon of de vennootschap die de ambulante activiteit uitoefent. Ze kan uitgewisseld worden tussen verschillende aangestelden (zelfstandige helpers, werknemers, uitzendkrachten, jobstudenten ...) Met deze machtiging kun je ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen behalve bij de consument thuis.
 • De machtiging als aangestelde B
  Ze wordt afgegeven op naam van één persoon (de aangestelde). Met deze machtiging kun je ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen, ook bij de consument thuis.

In Vlaanderen zijn de machtigingen ambulante activiteiten slechts geldig als de wettelijk voorziene bijhorende documenten in orde zijn:

 • een identiteitsbewijs
 • een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden
 • bij verkoop van voeding: een erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Voor een machtiging ambulante activiteiten ten huize van de consument inbegrepen moet je een uittreksel van het strafregister bij je aanvraag toevoegen.

Hoe gaan we te werk?

Je vraagt de leurkaart aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij de ontvangst van je machtiging word je als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen.

De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische machtigingen uit, in de vorm van een plastic badge met QR-code. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

Kostprijs

 • 150 euro voor werkgevers.
 • 100 euro voor een medewerker aangestelde A of B.

Een machtiging voor een medewerker aangestelde B met beperkte duur kost 50 euro.

Uitzonderingen

De machtiging is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels.

Als je als ondernemer producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B), heb je geen machtiging nodig. Ook als je je diensten presenteert op specifieke (vak)beurzen, is de machtiging niet van toepassing.