Speelweefsel

De vrijetijdsdienst werkte samen met de dienst mobiliteit en de dienst omgeving aan de opmaak van een gemeentelijk vrijetijdsweefselplan. Het weefselplan vormt de basis de toekomstige aanleg en/of vernieuwing van de vrijetijdsinfrastructuur, waaronder trefpunten.

Twaalf mobiliteitskamers op grondgebied Herent

Mobikamers zorgen voor een veilige ‘thuishaven’ voor alle zwakke weggebruikers. Daarom werd de gemeente Herent ingedeeld in twaalf mobikamers (Veltem-Beisem, Herent-centrum, Den Doren, Roeselberg, Winksele, Delle-West, Diependaal, Bovenberg, Schoonzicht, Mollekens, Delle-Oost en de groene zone), zones waarbinnen kinderen zich vlot en veilig zelfstandig kunnen bewegen en waar volop speel- en ontmoetingskansen worden geboden binnen het bereik van kinderen en jongeren.

We weten natuurlijk dat kinderen en jongeren zich niet louter binnen de grenzen van hun mobikamer bewegen, waardoor in een latere fase de verschillende mobikamers op strategische plaatsen met elkaar worden verbonden. In de eerste plaats willen we op deze manier schoolomgevingen veilig en vlot bereikbaar maken, in de tweede plaats grote of druk bezochte vrijetijdsinfrastructuur.

Verschillende kamertypes en prioriteiten

Om een toegankelijk vrijetijdsaanbod te creëren, dat binnen het bereik van alle kinderen en jongeren ligt, wil de vrijetijdsdienst de komende jaren in elke mobiliteitskamer minstens één trefpunt realiseren. Daarnaast wordt via verschillende kamertypes een belangrijkheid aan het vrijetijdsaanbod toegekend. De mobikamers en kamertypes vormen de basis voor het toekomstig vrijetijdsbeleid in onze gemeente.

Mogelijkheden van onze Herentse vrijetijdsinfrastructuur

Onze gemeente beschikt over heel wat uiteenlopende vrijetijdsinfrastructuur, waaronder publieke ruimte zoals trefpunten of vrijetijds- en sportinfrastructuur. Ook scholen en verenigingen beschikken vaak over grote terreinen en werkingsinfrastructuur. Daarnaast zoeken we ook minder voor de hand liggende plaatsen, zoals hangplekken van jongeren, speelbossen of andere natuurgebieden waar spelen is toegelaten of 'verloren landjes'. We nemen voor elk aanbod de mogelijkheden opnieuw onder de loep en zoeken nieuwe samenwerkingen.

Stimuleren van gedeeld ruimtegebruik

Via gedeeld ruimtegebruik met onze Herentse jeugdverenigingen, willen we in verschillende buurten extra groene speelruime creëren voor kinderen en jongeren. Vanaf 2021 zal er samen met Regionaal Landschap Dijleland een project worden gerealiseerd voor duurzame en bijenvriendelijke groene ruimte. Samen met onze collega's van de groendienst en de jeugdverenigingen bekijken we de mogelijkheden van gedeeld ruimtegebruik en onderhoud. Later willen we dit ook uitbreiden naar onze Herentse scholen.

Advies en inspraak bij kindvriendelijke publieke ruimte

Het is en blijft een uitdaging om kinderen en jongeren een plaats te geven in de publieke ruimte, zonder hen hierbij af te schermen van andere groepen in onze samenleving. Daarom kiezen we met onze ‘trefpunten’ bewust voor ontmoetingsplekken tussen verschillende generaties.

We werken onder andere nieuwe processen uit voor de (her-)aanleg van vrijetijdsinfrastructuur, waarbij we meer inzetten op advies en inspraak vanuit de buurten en voorwaarden voor kindvriendelijke ruimte bij de aanleg van nieuwe verkavelingen.