Speelweefsel

De vrijetijdsdienst werkt op dit moment, samen met de dienst mobiliteit en de dienst omgeving, aan de opmaak van een gemeentelijk vrijetijdsweefselplan. Dat weefselplan zal de basis vormen voor de toekomstige aanleg of vernieuwing van vrijetijdsinfrastructuur, waaronder speelterreintjes.


Het project werd opgesplitst in twee verschillende fasen.

Fase 1

We bevinden ons nu in 'fase 1' van dit project, waarbij we zoveel mogelijk verschillende data verzamelen om een duidelijk beginbeeld te vormen. De stappen die we ondernemen, zijn o.a.: 

  • het in kaart brengen van alle bestaande gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur, waaronder: trefpunten, vrijetijds- en sportinfrastructuur, buitenruimte van verenigingen, hangplekken van jongeren, speelbossen of andere natuurgebieden waar spelen is toegelaten, schoolspeelplaatsen, 'verloren landjes', enz.
  • het opsplitsen van de gemeente Herent in verschillende mobiliteitskamers, dit zijn zones tussen drukke wegen of kruispunten waarin kinderen uit de tweede en derde graad van de lagere school zich zelfstandig en veilig kunnen bewegen. 
  • het stimuleren van gedeeld ruimtegebruik om bijkomende speel- en ontmoetingsplaatsen te creëren, o.a. via samenwerkingen met Herentse verenigingen of scholen
  • het uitwerken en integreren van processen voor o.a. advies en inspraak bij de (her-)aanleg van vrijetijdsinfrastructuur en voorwaarden voor kindvriendelijke ruimte bij de aanleg van nieuwe verkavelingen
  • het zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden om de bestaande infrastructuur doelgericht te versterken
  • ...

Aan het einde van 'fase 1' brengen we alle verzamelde data samen tot één geheel, en kiezen we beleidsprioriteiten op gebied van vrijetijdsinfrastructuur en groene speelruimte voor de komende jaren.

Fase 2

In 'fase 2' van dit project worden de prioriteiten, zoals bepaald op basis van de bevindingen van de data-analyse uit 'fase 1' van dit project uitgevoerd. Dat is gepland vanaf 2022.