Tuinieren zonder pesticiden

Onkruidverdelgers, rattenvergif, insecticiden … kunnen een plaag effectief bestrijden, maar zijn tegelijk ook schadelijk voor de gezondheid van mensen en dieren en voor onschadelijke planten, insecten en andere organismen.

Sinds 1 januari 2015 mogen de openbare diensten volgens het nieuwe decreet 'Duurzaam pesticidengebruik' geen vervuilende pesticiden meer gebruiken voor het beheer van parken, bermen, straten, enz. Ze schakelen dan volledig over op milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes om de volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen.

Ook scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen en kinderdagverblijven moeten vanaf 1 januari 2015 hun tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen zonder pesticiden onderhouden.

Voor privé sport- en recreatieterreinen, speelterreinen en verharde terreinen groter dan 200 vierkante meter moet het onderhoud ook anders. In de eerste plaats moet het gebruik van pesticiden voorkomen worden. Als het toch nodig is om ongewenste dieren of planten te bestrijden dan moet dat op een alternatieve manier. Pas als het beheer niet zonder pesticiden kan gebeuren, kun je chemische middelen pleksgewijs gebruiken.

Hoe gaan we te werk?

Herent

De gemeente bouwt al sinds geruime tijd het gebruik van pesticiden stapsgewijs af en gebruikt als alternatief onkruidbranders en borstel- en veegmachines. Ook heet water en handmatig wieden van de onkruiden worden ingezet. De – toegelaten- biociden die voorlopig nog beperkt gebruikt worden, worden met een speciale techniek rechtstreeks en selectief alleen op het onkruid gespoten. In totaal wordt nu al 75 000 m² van het grondgebied van Herent pesticidenvrij beheerd.

Hoe kun je je steentje bijdragen?

In de eerste plaats natuurlijk door zo weinig mogelijk of liefst geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken in en om je huis. Op de website www.vmm.be/zonderisgezonder van de Vlaamse Milieumaatschappij vind je praktische tips.

Ten tweede door restjes en lege verpakkingen van alle soorten gif en pesticiden bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) onder te brengen. Gooi ze niet bij het restafval! Want veel van deze producten zijn schadelijk en hebben een aangepaste verwerking nodig. Alle pesticiden, ook lege verpakkingen, kun je gratis afgeven op het recyclagepark.

Plantjes tussen tegels? Geen ramp! Zelfs met wat onkruid tussen de tegels, kan een straat proper zijn. Ook het voetpad voor je huis moet zonder pesticiden worden onderhouden. Hou je toch liever je trottoir volledig kruidvrij, borstel het dan regelmatig. Zie je onkruid verschijnen, trek het dan gewoon uit.