Bermen en koesterbuur Geel Walstro beschermen

Bermen mogen niet bemest worden en er mogen geen pesticiden gebruikt worden. Ze zijn belangrijk voor het natuurbeheer in Vlaanderen. Meer dan de helft van de inheemse Vlaamse plantensoorten groeit in wegbermen. Bovendien vormen ze groene linten door het landschap die natuurgebieden met elkaar verbinden en zo de migratie van dieren en planten mogelijk maken.

Geel Walstro

Geel Walstro is een van de Herentse koesterburen. Het is een rechtopstaande of bodembedekkende plant die 15 tot 100 cm hoog kan worden. De bloem is goudgeel of citroengeel en heeft een grootte van 2 tot 4 mm. De bloemen scheiden een honingachtige geur af. De soort bloeit van juni tot de herfst.

Geel Walstro is een plantensoort die zeer sterk achteruitgaat in Vlaanderen. Toch hebben we in Herent het geluk dat ze in verschillende bermen voorkomt. Daarom is het noodzakelijk om het beheer van de bermen aan te passen aan de soort. Normaal worden de bermen na 15 juni en 15 september gemaaid maar de bermen in de Groenstraat, Molenstraatje, Terbankbosweg, de Bodemveldstraat, de Bieststraat en de Zavelputstraat zullen voor een gedeelte pas na 15 september worden gemaaid.