Bermen en koesterbuur Geel Walstro beschermen

Bermen mogen niet bemest worden en er mogen geen pesticiden gebruikt worden. Ze zijn belangrijk voor het natuurbeheer in Vlaanderen. Meer dan de helft van de inheemse Vlaamse plantensoorten groeit in wegbermen. Bovendien vormen ze groene linten door het landschap die natuurgebieden met elkaar verbinden en zo de migratie van dieren en planten mogelijk maken.

Geel Walstro

Geel Walstro is een van de Herentse koesterburen. Het is een rechtopstaande of bodembedekkende plant die 15 tot 100 cm hoog kan worden. De bloem is goudgeel of citroengeel en heeft een grootte van 2 tot 4 mm. De bloemen scheiden een honingachtige geur af. De soort bloeit van juni tot de herfst.

Geel Walstro is een plantensoort die zeer sterk achteruitgaat in Vlaanderen. Toch hebben we in Herent het geluk dat ze in verschillende bermen voorkomt. Daarom is het noodzakelijk om het beheer van de bermen aan te passen aan de soort. Normaal worden de bermen na 15 juni en 15 september gemaaid maar de bermen in de Groenstraat, Molenstraatje, Terbankbosweg, de Bodemveldstraat, de Bieststraat en de Zavelputstraat zullen voor een gedeelte pas na 15 september worden gemaaid.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.