Subsidies voor jongeren

Het gemeentebestuur voorziet in jaarlijkse budgetten om niet-verenigde Herentse jongeren te ondersteunen. 

Jongeren kunnen van volgende subsidies gebruik maken

Ben je tussen de 14 en 30 jaar (op het moment van deelname aan de vorming) dan kom je in aanmerking voor vormingssubsidies voor geattesteerde kadervorming en/of geattesteerde eerste hulp.

Vormingssubsidies voor jongeren en begeleiders

Ben je tussen de 16 en 30 jaar en wil je een project organiseren voor en door jongeren, dan kun je een aanvraag indienen voor een cultuurprojectsubsidie.

Projectsubsidies sociaal-culturele en artistieke evenementen voor organisatoren

Wil je graag als vereniging een fuif organiseren dan wil het gemeentebestuur graag helpen. Aanvragen ontvangen 300 euro per fuif en kunnen gebruik maken van onze uitleendienst, interessante tarieven voor de gemeentelijke infrastructuur en bij overleg bij grotere fuiven.

Fuifsubsidies