Jongeren, subsidies

Het gemeentebestuur voorziet in jaarlijkse budgetten om niet-verenigde Herentse jongeren te ondersteunen. 

Jongeren kunnen een aanvraag indienen voor de volgende vormen van ondersteuning:

Voor wie

Alle Herentse jongeren die een cursus volgden in het leidinggeven en het begeleiden van jongeren, komen in aanmerking voor kadervormingssubsidies.

Alle Herentse jongeren tussen 16 en 30 jaar, die een project willen organiseren voor en door jongeren, kunnen een aanvraag indienen voor cultuurprojectsubsidies.

Hoe gaan we te werk?

De aanvraag voor kadervormingssubsidies moet de jeugddienst bereiken op 31 december.
De subsidies worden jaarlijks, na goedkeuring door het schepencollege, uitbetaald.

Aanvragen voor cultuurprojectsubsidies kunnen het hele jaar door worden aangevraagd. Klik voor meer informatie door naar de pagina fuifsubsidies, kleine projecten of grote projecten.