Subsidies voor jongeren

Het gemeentebestuur voorziet in jaarlijkse budgetten om niet-verenigde Herentse jongeren te ondersteunen. 

Jongeren kunnen een aanvraag indienen voor de volgende vormen van ondersteuning:

Vormingssubsidies voor jongeren en begeleiders

Cultuurprojectsubsidies voor en door jongeren (kleine projecten)

Cultuurprojectsubsidies voor en door jongeren (grote projecten)

Voor wie

Jongeren tussen 14 en 30 jaar (op het moment van deelname aan de vorming) komen in aanmerking voor vormingssubsidies voor geattesteerde kadervorming en/of geattesteerde eerste hulp.

Jongeren tussen 16 en 30 jaar, die een project willen organiseren voor en door jongeren, kunnen een aanvraag indienen voor een cultuurprojectsubsidie.