Vormingssubsidies voor jongeren en begeleiders

De gemeente Herent wil de kwaliteit van de begeleiding van het Herents jeugdwerk versterken door enerzijds jongeren te stimuleren om een cursus kadervorming of eerste hulp te volgen i.k.v. de begeleiding en veiligheid van kinderen en jongeren. Anderzijds wil de gemeente begeleiders of bestuursleden van erkende Herentse jeugdverenigingen (categorie a, b, c, en d) stimuleren om zich voortdurend te blijven bijscholen i.f.v. de reguliere werking van de jeugdvereniging.

Vraag hier je vormingssubsidie aan

Dit reglement voorziet in subsidies voor vier soorten vormingen:

 1. geattesteerde kadervorming: opleidingen die focussen op het versterken van jongeren met een leidinggevende functie en die leiden tot het behalen van een attest (co- of hulp-) animator, hoofdanimator en/of instructeur in het jeugdwerk. Specialisaties komen niet in aanmerking voor subsidies, behalve voor begeleiders of bestuursleden.

 2. geattesteerde eerst hulp: opleidingen die focussen op het toepassen van eerste hulp bij ongevallen en leiden tot het behalen van een attest eerste hulp bij ongevallen. Specialisaties komen niet in aanmerking voor subsidies, behalve voor begeleiders of bestuursleden.

 3. groepsvormingen georganiseerd door een erkende Herentse jeugdvereniging: opleidingen die worden georganiseerd door een erkende Herentse jeugdvereniging, voor de begeleiders en/of bestuursleden van de vereniging.

 4. andere vormingen of specialisaties: opleidingen die niet tot de hierboven genoemde geattesteerde kadervorming, geattesteerde eerste hulp of groepsvormingen behoren.

Voor wie

Jongeren tussen 14 en 30 jaar (op het moment van deelname aan de vorming) komen in aanmerking voor subsidiëring van a. geattesteerde kadervorming en b. geattesteerde eerste hulp.

Begeleiders op bestuursleden bij erkende Herentse jeugdverenigingen en/of bij de gemeentelijke vakantiewerking De Speelkriebels en/of het bestuur van de jeugdraad komen in aanmerking voor subsidiëring van a. geattesteerde kadervorming, b. geattesteerde eerste hulp en c. andere vormingen of specialisaties die een meerwaarde vormen voor de reguliere werking van de jeugdvereniging.

Erkende Herentse jeugdverenigingen komen in aanmerking voor subsidiëring van c. groepsvormingen georganiseerd door een erkende Herentse jeugdvereniging. (Met uitzondering van categorieën e,f en g)

Hoe gaan we te werk?

 • De aanvragen gebeurt via het aanvraagformulier en gebeuren per trimester:
  - voor semester 1 is de deadline voor aanvraag 30 april
  - voor semester 2 is de deadline voor aanvraag 31 augustus
  - voor semester 3 is de deadline voor aanvraag 31 december

 • De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier.

 • De aanvraag wordt beoordeeld door de dienst vrije tijd op basis van de voorwaarden zoals vermeld in het reglement. Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, wordt ze goedgekeurd voor subsidiëring en wordt de financiële ondersteuning door het gemeentebestuur toegekend.

 • De vormingssubsidies worden driemaal per jaar uitbetaald.

Kostprijs

 1. geattesteerde kadervorming en
 2. geattesteerde eerste hulp

  Jongeren die geen lid zijn van een Herentse erkende jeugdvereniging en/of De Speelkriebels en/of het bestuur van de jeugdraad krijgen 70% van de deelnameprijs van de vorming terug, met een maximum van 190 euro per cursus.

  Jongeren die lid zijn van een Herentse erkende jeugdvereniging en/of De Speelkriebels en/of het bestuur van de jeugdraad krijgen 100% van de deelnameprijs van de vorming terug, met een maximum van 190 euro per cursus.

 3. groepsvormingen georganiseerd door een erkende Herentse jeugdvereniging
  Erkende Herentse jeugdverenigingen krijgen 100% van de totale deelnameprijs van de vorming terug, met een maximum van 40 euro per deelnemer.

 4. andere vormingen of specialisaties
  Begeleiders of bestuursleden krijgen 100% van de deelnameprijs van de vorming terug, met een maximum van 190 euro per cursus.

Indien de aanvragen het door de gemeenteraad goedgekeurd budget voor vormingen overschrijdt, worden de aanvragen van soort c en d in dit reglement procentueel verlaagd in verhouding tot het beschikbare budget.