Transparante restafvalzakken voor inzameling bedrijfsrestafval

Vanaf 1 januari 2023 zijn bedrijven verplicht om transparante restafvalzakken te gebruiken bij de inzameling van bedrijfsrestafval (Art. 4.3.2 VLAREMA). Daarnaast is de afvalinzamelaar verplicht een visuele controle van het bedrijfsrestafval uit te voeren en eventuele sorteerfouten te registeren en te melden. 

Door gebruik te maken van deze transparante bedrijfsafvalzakken kan de visuele controle makkelijk uitgevoerd worden door de afvalinzamelaar. Dit is van toepassing van zodra je restafvalcontainer groter is dan 240 Liter.

Wat zijn de non-conformiteiten waarop visueel gecontroleerd zal worden?

Elke afvalstroom die verplicht apart wordt ingezameld, mag niet in het bedrijfsrestafval terechtkomen. Het gaat om 24 afvalstromen:

 • klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong;
 • glasafval;
 • papier- en kartonafval;
 • etensresten en levensmiddelen (nog verpakt voedsel);
 • gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten;
 • groenafval;
 • textielafval;
 • afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
 • afvalbanden;
 • puin;
 • afgewerkte olie;
 • gevaarlijke afvalstoffen;
 • asbestcementhoudende afvalstoffen;
 • afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
 • afvallandbouwfolies;
 • afgedankte batterijen en accu’s;
 • houtafval;
 • metaalafval;
 • pmd-afval;
 • matrassen
 • recycleerbare harde kunststoffen;
 • geëxpandeerd polystyreen (zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur);
 • folies (folies die worden gebruikt als secundaire verpakking of tertiaire verpakking).

De 24 afvalstromen kan je nakijken via de website van OVAM: https://ovam.vlaanderen.be/vragen-over-het-selectief-inzamelen-van-bedrijfsafval.

Wanneer je als handelaar gebruik maakt van 1 restafvalcontainer van het formaat 40L, 120L of 240L dan ben je echter vrijgesteld van deze regelgeving omdat het afval dan vergelijkbaar is in hoeveelheid en samenstelling met dat van particulieren. Wanneer je als handelaar gebruik maakt van één of meerdere restafvalcontainers met een volume groter dan 240L dan val je wel onder deze nieuwe regels.