Sportverenigingen, subsidies

Met de financiële ondersteuning van sportclubs wil het gemeentebestuur de verenigingen stimuleren en belonen om de kwaliteit van de begeleiding van de leden te verhogen en om extra inspanningen te leveren naar personen in kansarmoede. Daarvoor bestaan 3 verschillende subsidiereglementen:

Alle verenigingen die daarvoor in aanmerking komen, worden door de sportdienst jaarlijks aangeschreven in de zomervakantie. Verenigingen die zich willen binden aan het kansarmoedecharter kunnen hiervoor meer info krijgen via sport@herent.be . Subsidiedossiers moeten ingestuurd worden vóór 15 september na het betreffende sportjaar.

Naast die werkingssubsidies kan je vereniging ook een tussenkomst verkrijgen in de opleidingskosten voor trainers, begeleiders, bestuurslui... via de subsidies subsidies voor kadervorming sport.

Voor wie

Om in aanmerking te komen voor financiële en andere ondersteuning door de gemeente moet je vereniging erkend zijn in categorie 1 of 2 (2 enkel subsidie kansarmoede) door de gemeente.

Meer info

Sport Vlaanderen ondersteunt bijzondere sportmanifestaties 

Vlaanderen ondersteunt G-sporters: G-sport Vlaanderen