Sportverenigingen, subsidies

Met de financiële ondersteuning van sportclubs wil het gemeentebestuur de verenigingen stimuleren en belonen om de kwaliteit van de begeleiding van de leden te verhogen en om extra inspanningen te leveren naar personen in kansarmoede. Daarvoor bestaan 3 verschillende subsidiereglementen:

Alle verenigingen die daarvoor in aanmerking komen, worden door de sportdienst jaarlijks aangeschreven in de zomervakantie. Verenigingen die zich willen binden aan het kansarmoedecharter kunnen hiervoor meer info krijgen via sport@herent.be .

Naast die werkingssubsidies kan uw vereniging ook een tussenkomst verkrijgen in de opleidingskosten voor trainers, begeleiders, bestuurslui... via de subsidies subsidies voor kadervorming sport.

Voor wie

Om in aanmerking te komen voor financiële en andere ondersteuning door de gemeente moet uw vereniging erkend zijn in categorie 1 of 2 (2 enkel subsidie kansarmoede) door de gemeente.

Meer info

Sport Vlaanderen ondersteunt bijzondere sportmanifestaties 

Vlaanderen ondersteunt G-sporters: G-sport Vlaanderen

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.