Erkenning als technicus stookolietanks

Alleen een erkende 'technicus stookolietanks' (stookolietechnicus) mag een particuliere stookolietank voor de verwarming van een woning controleren.

Erkende technici stookolietanks in het Vlaamse Gewest hebben een persoonlijk erkenningsnummer: het begint met de letters 'SV', gevolgd door 5 cijfers (bijvoorbeeld SV00022 of SV56489).

U kunt de lijst van erkende technici voor het onderhoud van stookolietanks opzoeken via de Overzichtslijsten erkende personen (selecteer 'Technici stookolietanks' in de zoekmodule).

Voorwaarden

Om erkend te worden als technicus stookolietanks, moet u voldoen aan:

 • de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
 • en deze bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks, uitgereikt door een erkend opleidingscentrum.

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende technicus moet u voldoen aan o.a. volgende verplichtingen om de erkenning geldig te behouden.

 • De jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.
 • 5-jaarlijks de bijscholing volgen in een erkend opleidingscentrum.
 • Een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
 • Elke wijziging van identificatiegegevens (ook adres, werkgever, ...) onmiddellijk melden via erkenningen.omgeving@vlaanderen.be.

Meer info over de verplichtingen voor erkende ‘technici stookolietanks’ op de website van het Departement Omgeving.

Hoe gaan we te werk?

Opleiding om het certificaat van bekwaamheid te behalen

 • Om het certificaat van bekwaamheid te behalen, moet u een opleiding volgen in een erkend opleidingscentrum voor technici stookolietanks en slagen voor het bijbehorende examen. De volledige erkenningsprocedure verloopt via het erkende opleidingscentrum.
 • U kunt de erkende opleidingscentra opzoeken via de Overzichtslijsten erkende opleidingscentra (selecteer ‘Opleidingscentra technici stookolietanks’ in de zoekmodule). Contacteer steeds de opleidingsinstelling voor meer informatie omtrent de exacte datums van de opleiding of bijscholing.
 • U schrijft zich in voor een opleiding bij een erkende opleidingsinstelling naar keuze.
 • U volgt de cursus en neemt deel aan de bijbehorende proef. Als u slaagt voor het examen, krijgt u een certificaat met erkenningsnummer.

5-jaarlijkse bijscholing

 • De uiterste datum voor het volgen van uw 5-jaarlijkse bijscholing vindt u
 • U kunt de bijscholing volgen in een opleidingscentrum naar keuze. Zie Overzichtslijsten erkende opleidingscentra (selecteer in de zoekmodule ‘opleidingscentra technici stookolietanks’).

Kostprijs

Als technicus stookolietanks moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2021 bedraagt de jaarlijkse retributie: 29 euro.
 • Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Reglement

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).