Erkenning als technicus stookolietanks

Alleen een erkende 'technicus stookolietanks' mag een particuliere stookolietank voor de verwarming van een woning controleren.

Erkende technici stookolietanks in het Vlaamse Gewest hebben een persoonlijk erkenningsnummer: het begint met de letters 'SV', gevolgd door 5 cijfers (bijvoorbeeld SV00022 of SV56489). U kunt de lijst van erkende technici voor het onderhoud van stookolietanks opzoeken via de overzichtslijsten erkende personen (selecteer 'Technici stookolietanks').

Voorwaarden

Om erkend te worden als technicus stookolietanks moet u een opleiding van 27 uur volgen in een erkend opleidingscentrum 'stookolietechnicus' en slagen voor het bijbehorende examen. De volledige erkenningsprocedure verloopt via het erkende opleidingscentrum.

Om uw erkenning te behouden, moet u om de 5 jaar een bijscholing volgen van 4 uur en slagen voor een examen in een erkend opleidingscentrum 'stookolietechnicus'. U moet ook een jaarlijkse toezichtsretributie betalen.

Hoe gaan we te werk?

  • U schrijft zich voor een opleiding in bij een erkende opleidingsinstelling naar keuze.
  • U volgt de cursus en neemt deel aan de bijbehorende proef. Als u slaagt voor het examen, krijgt u een certificaat met erkenningsnummer.
  • Voor de bijscholing schrijft u zich in bij een erkende opleidingsinstelling naar keuze.

U kunt de lijst van erkende opleidingscentra opzoeken via de overzichtslijsten erkende personen (selecteer 'Opleidingscentra technici stookolietanks'). Contacteer steeds de opleidingsinstelling voor meer informatie omtrent de exacte datums van de opleiding of bijscholing.

Bij het Departement Omgeving vindt u meer informatie voor technici stookolietanks.

Kostprijs

Als erkende technicus moet u een jaarlijkse toezichtsretributie betalen voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning. U ontvangt automatisch een eerste betalingsuitnodiging in het jaar nadat u het erkenningsbewijs hebt verkregen.

Reglement

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).