Meldingen

Wij danken je dat je er even voor gaat zitten om ons je melding te bezorgen. Om jou probleem zo goed mogelijk op te lossen vragen wij je de locatie van het probleem zo correct mogelijk in te geven en een foto toe te voegen.

Met volgende meldingen kun je terecht bij de gemeente: 

Bouwmisdrijf of -overtreding

Dieren (zwerfkat, dode dieren op het openbaar domein...)

Milieuproblemen

Mobiliteit (verkeershinder, signalisatie...)

Onderhoud groen

Schade aan weg, fiets- of voetpad

Sluikstorten

Vandalisme

Verstopte riolering of straatkolk

Wateroverlast waterwinningsgebied

Andere

Met een melding over volgende onderwerpen, neem je contact op met één van onze partners:

Eerdere melding niet opgelost? Dien hier je klacht in.

https://www.herent.be/klacht