Klacht

Een klacht is een duidelijke uiting van ontevredenheid over een al dan niet verrichte handeling of prestatie door de diensten van ons lokaal bestuur.
Ben je van oordeel dat je een klacht hebt, dan kun je dat via onderstaand formulier aangeven bij de klachtencoördinator.
Let wel, in deze procedure worden geen meldingen behandeld. Een melding is geen klacht maar een suggestie, bemerking, signaal met informatie over een probleem… Daarvoor gebruik je het meldingsformulier op onze website. Indien er niet correct wordt gereageerd op een melding, kan dat leiden tot een klacht.

Hoe gaan we te werk?

De klachtenbehandelingsprocedure heeft tot doel:

 • klachten te behandelen op een klantgerichte en doeltreffende manier;
 • het recht van elke burger te erkennen om op een kwaliteitsvolle manier een antwoord te krijgen op zijn omschreven ongenoegen en een doeltreffende oplossing na te streven;
 • de basis te leggen voor een continue kwaliteitsverbetering.
 • Je kunt onze hele procedure nalezen in het reglement 'Klachtenbehandeling, GR 4 juli 2023'

Klachtencoördinator

 • De klachtencoördinator onderzoekt de klachten die te maken hebben met de dienstverlening van de gemeentelijke administratie en het Sociaal Huis.
 • Je kunt bij de klachtencoördinator terecht nadat je eerst zelf geprobeerd hebt je probleem samen met de betrokken dienst op te lossen.
 • Lukt dat niet, laat het de klachtencoördinator weten. De klachtencoördinator werkt discreet en maximaal onafhankelijk.
 • Vul de gevraagde gegevens van het formulier in (gebruik onderstaande knop). Je kunt als je dat wilt, enkele bestanden toevoegen, zoals foto’s, scans van documenten of mailverkeer (in pdf-formaat)…

Hoelang duurt het?

 • Binnen 10 kalenderdagen krijg je bericht of je klacht ontvankelijk is (aanvaard wordt) of niet.
 • Indien dat het geval is, wordt je klacht behandeld. Je krijgt het resultaat van dit onderzoek binnen 40 kalenderdagen.
 • Bij voorkeur gebeurt deze communicatie via e-mail. Indien dit voor jou niet mogelijk is, worden de berichten je per brief toegezonden.

Dien je klacht in

Meer info

 • Reglement inzake klachtenbehandeling versie GR vastgesteld op 4 juli 2023 gepubliceerd op 22 februari 2024
 • Reglement inzake klachtenbehandeling versie OCMW vastgesteld op 4 juli 2023 gepubliceerd op 22 februari 2024