Klacht

Een klacht is een duidelijke uiting van ontevredenheid over een al dan niet verrichte handeling of prestatie door de diensten van ons lokaal bestuur.
Bent u van oordeel dat u een klacht hebt, dan kunt u dat via onderstaand formulier aangeven bij de klachtencoördinator.
Let wel, in deze procedure worden geen meldingen behandeld. Een melding is geen klacht maar een suggestie, bemerking, signaal met informatie over een probleem… Daarvoor gebruikt u het meldingsformulier op onze website. Indien er niet correct wordt gereageerd op een melding, kan dat leiden tot een klacht.

Hoe gaan we te werk?

De klachtenbehandelingsprocedure heeft tot doel:

 • klachten te behandelen op een klantgerichte en doeltreffende manier;
 • het recht van elke burger te erkennen om op een kwaliteitsvolle manier een antwoord te krijgen op zijn omschreven ongenoegen en een doeltreffende oplossing na te streven;
 • de basis te leggen voor een continue kwaliteitsverbetering.
 • U kunt onze hele procedure nalezen in het reglement 'Klachtenbehandeling, GR 20 april 2021'.

Klachtencoördinator

 • De klachtencoördinator onderzoekt de klachten die te maken hebben met de dienstverlening van de gemeentelijke administratie en het Sociaal Huis.
 • U kunt bij de klachtencoördinator terecht nadat u eerst zelf geprobeerd hebt uw probleem samen met de betrokken dienst op te lossen.
 • Lukt dat niet, laat het de klachtencoördinator weten. De klachtencoördinator werkt discreet en maximaal onafhankelijk.
 • Vul de gevraagde gegevens van het formulier in (gebruik onderstaande knop). U kunt als u dat wilt, enkele bestanden toevoegen, zoals foto’s, scans van documenten of mailverkeer (in pdf-formaat)…

Hoelang duurt het?

 • Binnen 10 kalenderdagen krijgt u bericht of uw klacht ontvankelijk is (aanvaard wordt) of niet.
 • Indien dat het geval is, wordt uw klacht behandeld. U krijgt het resultaat van dit onderzoek binnen 40 kalenderdagen.
 • Bij voorkeur gebeurt deze communicatie via e-mail. Indien dit voor u niet mogelijk is, worden de berichten u per brief toegezonden.

Dien uw klacht in